Please wait...

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Σχεδιασμός και κατασκευή Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Φαρσάλων

Νέα συνεργασία της εταιρείας μας με το Δήμο Φαρσάλων. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η  δημιουργία ενός διαδικτυακού κόμβου για το δήμο, ο οποίος θα λειτουργήσει ως πύλη ενημέρωσης, αλλά και ως πύλη εξυπηρέτησης των πολιτών. Η νέα διαδικτυακή πύλη με κύρια χαρακτηριστικά όπως η λειτουργικότητα και η ελκυστικότητα, θ' αποτελεί εργαλείο πληροφόρησης των δημοτών και σημείο ενημέρωσης των επισκεπτών.

Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης δημοσίων συμβάσεων

Νέα συνεργασία της εταιρείας μας με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ασπροπύργου. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εξειδικευμένη υποστήριξη σε στελέχη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου (ΚΕΔΑ) κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών και συγκεκριμένα η παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών κατά το στάδιο προετοιμασίας και διεξαγωγής των διαγωνιστικών διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής.

LightControl - Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Τηλε-ελέγχου και Τηλε-διαχείρισης Δικτύων Οδοφωτισμού
LightControl - Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Τηλε-ελέγχου και Τηλε-διαχείρισης Δικτύων Οδοφωτισμού
 
 

Το LightControl  αποτελεί την πρώτη ελληνική ολοκληρωμένη εφαρμογή τηλε-ελέγχου και τηλε-διαχείρισης δικτύων οδοφωτισμού, που ξεπερνά τους περιορισμούς συμβατότητας τόσο σε επίπεδο hardware όσο και σε επίπεδο πρωτοκόλλων επικοινωνίας.

Επί της αρχής, η εφαρμογή παρέχει των σύνολο των δυνατοτήτων που συναντά κανείς στα ανταγωνιστικά προϊόντα της αγοράς (τηλε-έλεγχος, τηλε-διαχείριση, μετρήσεις ενέργειας και άλλων παραμέτρων, καταγραφή βλαβών κ.λπ). Ωστόσο, η καινοτομία της εφαρμογής LightControl, η οποία την κάνει να ξεχωρίζει σε σχέση με τα αντίστοιχα συστήματα του ανταγωνισμού, είναι η δυνατότητα λειτουργίας με οποιοδήποτε hardware είναι εγκατεστημένο τόσο σε επίπεδο φωτιστικού όσο και σε επίπεδο κεντρικών κόμβων ελέγχου. Συγκεκριμένα, μέσω ενός ειδικά ανεπτυγμένου λειτουργικού, η εφαρμογή μπορεί να εγκατασταθεί και να διαλειτουργήσει σε οποιοδήποτε δίκτυο οδοφωτισμού και να επικοινωνήσει με οποιαδήποτε συσκευή ελέγχου (controller) βρίσκεται εγκατεστημένη στα φωτιστικά, καθώς και οποιοδήποτε ενδιάμεση συσκευή (gateway) παρεμβάλλεται στο πλαίσιο της τηλε-διαχείρισης. Η εν λόγω plug-n-play εφαρμογή και το ειδικά διαμορφωμένο λειτουργικό της βασίζονται στην αρθρωτή δομή του συστήματος και στην λογική της διασύνδεσης πολλών διαφορετικών υπηρεσιών που παράγουν ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή διαθέτει προεγκατεστημένα τα πρωτόκολλα και τα απαιτούμενα λειτουργικά του συνόλου των προϊόντων τηλε-διαχείρισης (controllers και gateways) των γνωστότερων οίκων της παγκόσμιας αγοράς. Παράλληλα, έχει την δυνατότητα λειτουργίας με οποιοδήποτε πρωτόκολλο επικοινωνίας (LoraWAN, Lora, NB IoT, Zigbee κ.λπ), καθώς και με οποιαδήποτε αρχιτεκτονική δικτύου (Mesh, Tree κ.λπ) απαιτηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα τοπικά χαρακτηριστικών στην περιοχή παρέμβασης.

Εκτός των ανωτέρω, το LightControl αποτελεί εφαρμογή που εντάσσεται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης πλατφόρμας IntelligentCity, η οποία έως σήμερα, απαριθμεί συνολικά είκοσι δύο (22) διαφορετικές εφαρμογές έξυπνων πόλεων, δύο εκ των οποίων έχουν ήδη βραβευθεί με χρυσό βραβείο BestCity Awards το 2016 (FixMyCity δήμου Γλυφάδας) και το 2017 (FixMySchool δήμου Γλυφάδας). Η εξασφαλισμένη διαλειτουργικότητα του LightControl με το σύνολο των λοιπών εφαρμογών του IntelligentCity αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, δεδομένου ότι εξασφαλίζεται η λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων σε ένα ενιαίο περιβάλλον, με χρήση ίδιων SSO και υπό το πρίσμα της ενιαίας αντιμετώπισης των ροών εργασίας εντός του εκάστοτε δήμου. Επιπλέον, η διαλειτουργικότητα του LightControl με το FixMyCity και το CItyMaint εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των βλαβών στον οδοφωτισμό, δεδομένου ότι καθίσταται δυνατή και η παραλαβή αιτημάτων πολιτών, για βλάβες και προβλήματα, τα οποία δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν από το σύστημα (π.χ. φθαρμένη κολώνα κ.λπ).

 

Παράλληλα, η χρήση εργαλείων πληροφορικής ανοικτών προτύπων κατά την ανάπτυξή του, καθιστά το LightControl μια ευέλικτη και ανοικτή εφαρμογή, η οποία μπορεί να διαλειτουργήσει με οποιοδήποτε τρίτο σύστημα είναι εγκατεστημένο σε έναν δήμο, μέσω τεκμηριωμένων APIs και Web Services. Η εν λόγω δυνατότητα, είναι εξαιρετικά σημαντική, δεδομένου ότι συνάδει με τις βασικές προτεραιότητες για την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου, όπως αυτές αποτυπώνονται στον οδηγό της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016 - 2021, της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής (Τομέας Παρέμβασης 5: Ριζική αναθεώρηση του τρόπου παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δημοσίου – Προτεραιότητες 5.1 – 5.7).

 

Δυνατότητες LightControl ανεξάρτητα από τον τύπο συσκευών ελέγχου και πρωτοκόλλων επικοινωνίας:

 • Διαθέτει εύχρηστο διαχειριστικό εργαλείο στην ελληνική γλώσσα, προσβάσιμο από όλα τα λειτουργικά συστήματα (Windows, Μac OS, Linux)
 • Ελέγχει αυτόματα τους Controllers ένα προς ένα για πιθανές βλάβες των ελεγχόμενων φωτιστικών σε πραγματικό χρόνο.
 • Διαθέτει προβολή των φωτιστικών και των ομάδων φωτιστικών σε χάρτη και σε πίνακα, με προβολή όλων των αποτυπωμένων χαρακτηριστικών.
 • Διαχειρίζεται ταυτόχρονα πολλά φωτιστικά ένα προς ένα ή σε ομάδες ανάλογα με τις ανάγκες.
 • Παρέχει τη δυνατότητα manual dimming και dimming on schedule ανά controller και ανά ομάδα φωτιστικών. Ειδικότερα, για το dimming on schedule, παρέχει τη δυνατότητα ομαδοποίησης controller και προγραμματισμού λειτουργίας σε κατάσταση dimming για ένα σύνολο έως και 10 χρονικών διαστημάτων εντός του εικοσιτετραώρου (Δυνάμει του ΕΝ 13201-1 / 2015 και σύμφωνα με τις παραμέτρους ορισμού χρονικών διαστημάτων Δt1, Δt2, Δt3…..Δtν).
 • Είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το λειτουργικό σύστημα (desktop, laptop, tablet, smart phone σε λειτουργικά android και iOS – πολυκαναλική διάθεση).
 • Παράγει αναφορές εξοικονόμησης ενέργειας, κόστους και εκπομπών CO2.
 • Θέτει τα Φωτιστικά στους εξής τρόπους λειτουργίας: α. Αυτόματη λειτουργία βάσει αλγορίθμου ανατολής-δύσης ηλίου, β. Αυτόματη λειτουργία βάσει σταθερού χρονοδιαγράμματος 10 χρονικών στιγμών On/Off, το οποίο μπορεί να τροποποιείται δυναμικά, γ. «Χειροκίνητη» ενεργοποίηση / απενεργοποίηση σε πραγματικό χρόνο.
 • Παρέχει τις ώρες λειτουργίας ανά controller.
 • Εκτελεί αυτόματο έλεγχο βλάβης ανά φωτιστικό και παρέχει σχετική ειδοποίηση σε πραγματικό χρόνο
 • Παρέχει στατιστικά στοιχεία και ιστορικό όλων των μετρούμενων μεταβλητών με δυνατότητα προβολής συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων (από - έως), αλλά και δυνατότητα υπολογισμού μέσων, μεγίστων και ελαχίστων τιμών.
 • Παρέχει πλήρη σειρά ειδοποιήσεων.
 • Παρέχει πλήρη εικόνα των χαρακτηριστικών του εκάστοτε controller, ανεξάρτητα μοντέλου και κατασκευαστικού οίκου.
 • Διατίθεται σε εφαρμογή για Android και iOS.

 

Αριθμός υλοποιημένων εγκαταστάσεων: 7 (Αδάμαντας Δήμου Μήλου 1, Αδάμαντας Δήμου Μήλου 2, Πολλώνια Δήμου Μήλου, Λυγουριό Αργολίδας, Χασιά Δήμου Φυλής, Δήμος Μυκόνου σε όλη την επικράτεια του νησιού, Άγιος Ιωάννης Δήμου Ζαγοράς Μορεσίου)

Συνολικός αριθμός τηλε-διαχειριζόμενων φωτιστικών: 3.700

 

Μοντέλα συσκευών τηλε-ελέγχου που χρησιμοποιήθηκαν plug-n-play: 4 (Προέλευση: Ρουμανία, Τσεχία, Εσθονία, Κίνα)

Μοντέλα ενδιάμεσων κόμβων τηλε-διαχείρισης που χρησιμοποιήθηκαν plug-n-play: 2 (Προέλευση: Γερμανία, Γαλλία)

 

Εξυπηρετούμενοι - Ωφελούμενοι

 

Α) (22) στελέχη των υπηρεσιών οδοφωτισμού στους αντίστοιχους δήμους. 

Β) (75.332)  δημότες – μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης (δήμοΙ Μήλου, Επιδαύρου, Χασιά Φυλής, Μυκόνου και Ζαγοράς – Μουρεσίου).

Γ) (538.872) επισκέπτες (δήμοι Μήλου, Επιδαύρου, Χασιά Φυλής, Μυκόνου  και Ζαγοράς – Μουρεσίου).

 

KPIs αναφορικά με την κάλυψη των στόχων της εφαρμογής:

 

Δείκτης (KPI): Αριθμός Εγκαταστάσεων – Αριθμός Τηλε-διαχειριζόμενων Φωτιστικών

Τιμή Στόχος για την περίοδο ανάπτυξης από  01.01.2017 – 30.11.2021(Αριθμός): 6 εγκαταστάσεις – 2000 φωτιστικά

Τιμή Στόχος για την περίοδο παραγωγικής λειτουργίας από  01.07.2018 – 30.11.2021 (Αριθμός): 9 εγκαταστάσεις – 5.000 φωτιστικά

Ποσοστό (%) επίτευξης για την περίοδο ανάπτυξης από  01.01.2017 – 30.11.2021: 117% στις εγκαταστάσεις – 118% για τα φωτιστικά

Δείκτης (KPI): Αριθμός συσκευών τηλε-δαχείρισης που είναι συμβατές στην λογική του plug-n-play

Τιμή Στόχος για την περίοδο ανάπτυξης από  01.01.2017 – 30.11.2021 (Αριθμός): 2000

Τιμή Στόχος για την περίοδο παραγωγικής λειτουργίας από  01.07.2018 – 30.11.2021 (Αριθμός): 5000

Ποσοστό (%) επίτευξης για την περίοδο ανάπτυξης από  01.01.2017 – 30.11.2021: 118%

Δείκτης (KPI): Εξοικονόμηση ενέργειας λόγω χρήσης τεχνολογίας dimming

Τιμή Στόχος για την περίοδο παραγωγικής λειτουργίας από  01.07.2018 – 30.11.2021 (KWh – Ευρώ): 52.560 – 9.460

Ποσοστό (%) επίτευξης για την περίοδο παραγωγικής λειτουργίας 01.07.2018 – 30.11.2021: 118%

IntelliTrack – IntelliQueue - Best City Awards 2020

Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Ιχνιλάτησης και Ηλεκτρονικών Ραντεβού - IntelliTrack – IntelliQueue

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Οι νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί με την εξάπλωση της πανδημίας απαιτούν ασφάλεια στις συναλλαγές μεταξύ δήμων και πολιτών, χωρίς ωστόσο να αλλοιώνεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Υπό αυτό το πρίσμα η Evolution Projects πολύ γρήγορα σχεδίασε και υλοποίησε διαδικασίες, η εφαρμογή των οποίων αφενός μεν βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους δήμους προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αφετέρου δε εξασφαλίζει ασφαλείς συναλλαγές προς όφελος των πολιτών κατά την περίοδο του COVID-19. Βασικό στοιχείο της στρατηγικής που διέπει την υλοποίηση και εφαρμογή των εν λόγω διαδικασιών ήταν και εξακολουθεί να είναι η υιοθέτησή τους όχι μόνο κατά την περίοδο αυτή, αλλά και κατά την μετά COVID-19 εποχή, αλλάζοντας την κουλτούρα και το πλαίσιο των συναλλαγών στη δημόσια διοίκηση, υπό το πρίσμα της δημιουργίας ευφυών και βιώσιμων πόλεων.

 

Ιδέα, Σχεδίαση και Καινοτομία

Η ιδέα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εν λόγω διαδικασιών δόθηκε από τον ίδιο τον τρόπο εκτέλεσης των συναλλαγών στους δήμους κατά την δύσκολη αυτή περίοδο της πανδημίας. Πολίτες οι οποίοι επισκέπτονταν τα δημοτικά καταστήματα, συμπλήρωναν τα στοιχεία τους σε έντυπες λίστες, ενώ στη συνέχεια περίμεναν στην ουρά μπροστά στα γκισέ των υπηρεσιών προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Η εν λόγω διαδικασία ήταν απαραίτητο να αναμορφωθεί δεδομένου ότι παρουσίαζε τις εξής παθογένειες: (α) η στάση και συγγραφή των ατομικών στοιχείων στο ίδιο γραφείο υποδοχής, πάνω στην ίδια λίστα και κάνοντας χρήση του ίδιου μέσου γραφής, αποτελούσε σοβαρό κίνδυνο μετάδοσης του ιού, (β) η ειδοποίηση ενός μεγάλου αριθμού πολιτών στην περίπτωση κρούσματος ήταν από δύσκολη έως αδύνατη με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιείται και (γ) η αναμονή στην ουρά αποτελούσε από μόνη της κίνδυνο υπερμετάδοσης του ιού.

Έχοντας ως δεδομένες όλες τις ανωτέρω παθογένειες, δημιουργήθηκε η ιδέα να ορισθούν νέες διαδικασίες και προγράμματα εξυπηρέτησης, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα εργαλεία πληροφορικής με στόχο την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υπό το πρίσμα των γρήγορων και ασφαλών συναλλαγών. Μεθοδολογικά ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: (α) αναλύθηκε διεξοδικά η υφιστάμενη κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα μέτρα προστασίας που δεν εφαρμόζονταν επαρκώς, όσο και τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε δήμου, (β) σχεδιάστηκαν εκ νέου οι διαδικασίες των συναλλαγών, δίνοντας έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών, (γ) αναπτύχθηκαν ψηφιακά εργαλεία για την υποστήριξη των συναλλαγών, (δ) εκπαιδεύτηκαν τα στελέχη των υπηρεσιών και (ε) ενημερώθηκαν οι πολίτες μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης.

 

Υλοποίηση προγράμματος και συστημάτων

Σε επίπεδο υλοποίησης πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες: (i) εκπονήθηκε μελέτη στο δήμο παρέμβασης, στην οποία αναλύθηκε η υφιστάμενη κατάσταση. Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε έλεγχος τρωτότητας και ανιχνεύθηκαν τα σημεία που έχριζαν ριζικής αλλαγής ή βελτίωσης. Επιπλέον, σχεδιάστηκαν νέες ροές εργασίας που περιλάμβαναν όλες τις αναφερόμενες ενέργειες από την στιγμή της εισόδου ενός πολίτη στο δημοτικό κατάστημα μέχρι και την στιγμή της αποχώρησής του, (ii) Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δύο εφαρμογές ως υποσυστήματα την πλατφόρμας IntelligentCity που έχει αναπτύξει η Evolution Projects.

Η πρώτη εφαρμογή με την ονομασία IntelliTrack σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με στόχο την τήρηση ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης σε όλα τα κτίρια του δήμου (δημοτικά καταστήματα, ΚΕΠ,

κοινωνικές υπηρεσίες, δημοτικά γυμναστήρια και κολυμβητήρια κ.λπ). Ο δημότης εισέρχεται στο κτίριο και για μια και μοναδική φορά εγγράφεται ηλεκτρονικά στο μητρώο ιχνηλάτησης. Η εγγραφή πραγματοποιείται είτε από στέλεχος του δήμου, είτε από τον ίδιο τον πολίτη μέσω της κινητής του συσκευής πριν εισέλθει στο χώρο. Με την εγγραφή στο σύστημα ο δημότης λαμβάνει ένα ηλεκτρονικό πάσο (με την μορφή QR code), το οποίο τον ακολουθεί για πάντα. Σε κάθε επίσκεψη και κατά την είσοδο και την έξοδο από τον δημοτικό χώρο, ο δημότης σαρώνει το QR code σε μια απλή συσκευή που είναι τοποθετημένη στην είσοδο και με αυτόν τον τρόπο το σύστημα κρατά την ημέρα και ώρα εισόδου και εξόδου. Σε περίπτωση κρούσματος COVID-19, ο διαχειριστής του απλά επιλέγει το επικίνδυνο για την μετάδοση του ιού χρονικό διάστημα και το σύστημα στέλνει αυτοματοποιημένο μήνυμα σε όσους είχαν επισκεφθεί το δημοτικό χώρο. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω του συστήματος είναι αποθηκευμένα με κρυπτογράφηση κι δεν εμφανίζονται ποτέ σε οποιοδήποτε χρήση.

Η δεύτερη εφαρμογή με την ονομασία Intelliqueue είναι μία πρωτοποριακή εφαρμογή, μέσω της οποίας ο πολίτης μπορεί να κλείσει ραντεβού με συγκεκριμένη Υπηρεσία του δήμου για συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί χωρίς να συνωστίζεται σε ουρές αναμονής. Ο πολίτης μπορεί να παρακολουθεί την πορεία του ραντεβού και μέσω SMS να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για το πότε θα εξυπηρετηθεί. Η εν λόγω ενημέρωση γίνεται αυτόματα, κάθε φορά που το εκάστοτε στέλεχος του δήμου ενημερώνει το σύστημα ότι ολοκληρώνει τη συναλλαγή του με τον πολίτη που προηγείται στη σειρά των κανονισμένων ραντεβού. Η εφαρμογή είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο δεδομένου ότι διαθέτει τη δυνατότητα ορισμού πολλών Υπηρεσιών με πλήθος υπαλλήλων και διαφορετικό χρόνο εξυπηρέτησης ανά Υπηρεσία. Το Intelliqueue ολοκληρώνεται με μια πλήρη σειρά αναφορών και στατιστικών, που έχουν μέσω των οποίων είναι δυνατή η εξαγωγή ποσοτικών και ποιοτικών συμπερασμάτων αναφορικά με την λειτουργία της εκάστοτε Υπηρεσίας, ακόμα και σε επίπεδο στελέχους.

 

Οφέλη και αποτελέσματα

Οι ανωτέρω υπηρεσίες είναι δυναμικές και έχουν την δυνατότητα να εφαρμοστούν όχι μόνο στα δημοτικά καταστήματα, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τα ΚΕΠ, αλλά και στα ιδιωτικά καταστήματα και τις επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης, τόσο σε επίπεδο ιχνηλάτησης όσο και σε επίπεδο προσέλευσης πελατών με ραντεβού. Με αυτό τον τρόπο ο δήμος λειτουργεί σαν ένας κεντρικό κόμβος παροχής υπηρεσιών προστασίας από την πανδημία ακόμα και απέναντι στις τοπικές επιχειρήσεις, παρέχοντας τους δωρεάν την χρήση των ανωτέρω ψηφιακών εργαλείων προκειμένου να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες στο χώρο τους. Ως εκ τούτου, η προστασία από την πανδημία στις συναλλαγές πολιτών – επιχειρήσεων και δήμου λαμβάνει μια ολοκληρωμένη μορφή θωρακίζοντας την τοπική κοινότητα στο μέτρο που το επιτρέπει και η ατομική ευθύνη.

 

Ποσοτικά και Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Παρακάτω παρουσιάζονται δεδομένα καταγραφής στο διάστημα 01.06.2020 – 30.10.2020 :

 

Αριθμός καταγεγραμμένων διελεύσεων σε δημοτικούς χώρους μέσω του IntelliTrack: 7.100

Αριθμός αυτόματα ειδοποιημένων ατόμων για κρούσμα Covid-19 μέσω του IntelliTrack: 388

Αριθμός αιτήσεων για ηλεκτρονικά ραντεβού μέσω του Intelliqueue: 3.800

Αριθμός εξυπηρετημένων πολιτών με επιβεβαιωμένο ραντεβού μέσω του Intelliqueue: 3.276

Μείωση των ατόμων που βρίσκονται στο χώρο των δημοτικών κτιρίων ταυτόχρονα (ημερήσια βάση): 23%

 

Εξυπηρετούμενοι

Α) Πολίτες και επιχειρήσεις

Β) Δημοτικοί υπάλληλοι

 

 

KPIs αναφορικά με την κάλυψη των στόχων της πλατφόρμας

 

Δείκτης (KPI): Αριθμός των ηλεκτρονικά καταγεγραμμένων ατόμων στο IntelliTrack

Τιμή Στόχος για την περίοδο από 01.06.2020 – 30.10.2020: 5.000

Ποσοστό (%) επίτευξης για την περίοδο από 01.10.2020 – 30.10.2020: 142%

Τιμή Στόχος για το έτος 2020 (Αριθμός): 8.500

 

Δείκτης (KPI): Αριθμός των ηλεκτρονικών ραντεβού στο IntelliQueue

Τιμή Στόχος για την περίοδο από 01.06.2020 – 30.10.2020: 4.000

Ποσοστό (%) επίτευξης για την περίοδο από 01.10.2020 – 30.10.2020: 95%

Τιμή Στόχος για το έτος 2020 (Αριθμός): 5.000

 

 

Communication paragraph

 

H Evolution Projects, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί με την εξάπλωση της πανδημίας και μ δεδομένο ότι αυτές απαιτούν ασφάλεια στις συναλλαγές μεταξύ δήμων, πολιτών και επιχειρήσεων, σχεδίασε και υλοποίησε διαδικασίες, η εφαρμογή των οποίων αφενός μεν βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους δήμους προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αφετέρου δε εξασφαλίζει ασφαλείς συναλλαγές προς όφελος των πολιτών κατά την περίοδο του COVID-19.

Σο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες: (i) εκπονήθηκε μελέτη σε δήμο παρέμβασης, στην οποία αναλύθηκε η υφιστάμενη κατάσταση. Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε έλεγχος τρωτότητας και ανιχνεύθηκαν τα σημεία που έχριζαν ριζικής αλλαγής ή βελτίωσης. Επιπλέον, σχεδιάστηκαν νέες ροές εργασίας που περιλάμβαναν όλες τις αναφερόμενες ενέργειες από την στιγμή της εισόδου ενός πολίτη στο δημοτικό κατάστημα μέχρι και την στιγμή της αποχώρησής του, (ii) Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δύο εφαρμογές ως υποσυστήματα την πλατφόρμας IntelligentCity και συγκεκριμένα η εφαρμογή IntelliTrack με στόχο την ηλεκτρονική ιχνη

Open Mall Γλυφάδας- Best City Awards 2020

Open Mall Γλυφάδας (κατηγορία δράσης 1.7.5)

 

Το μεγαλύτερο Open Mall στην Ελλάδα βρίσκεται στην «καρδιά» της Γλυφάδας. Ο κεντρικός εμπορικός δρόμος της πόλης αποτελεί εστία ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας, με περισσότερα από 330 εμπορικά καταστήματα σε λειτουργία, 100 και πλέον μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστίαση, μπαρ, καφετέριες), πιστοποιημένες παιδικές χαρές και παιδότοπους, κινηματογράφους, μεγάλο αθλητικό κέντρο με γήπεδα μπάσκετ, τένις και κλειστό κολυμβητήριο, μικρό ποδηλατόδρομο -μήκους ενός χιλιομέτρου- που εκτείνεται σε τρία οικοδομικά τετράγωνα, εκατοντάδες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης, πυκνή δενδροφύτευση και ανοιχτό wi-fi για όλους.

Ο Δήμος Γλυφάδας προχώρησε στην ανάπλαση της Μεταξά, που διήρκεσε ένα χρόνο και ολοκληρώθηκε πρόσφατα, εδραιώνοντάς την στην κορυφή των εμπορικών δρόμων της χώρας, με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές στα πρότυπα των εμπορικών κέντρων των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων.

 

Οι εργασίες που έγιναν περιλαμβάνουν :

 

- Aντικατάσταση του παλαιού οδοστρώματος και των πεζοδρομίων από καινούργια, φτιαγμένα με κυβόλιθους από οικολογικά υλικά, που πληρούν της προδιαγραφές της Ε.Ε. Πεζοδρόμια και οδόστρωμα έχουν διαφορετικό χρωματισμό, ώστε να είναι ευκρινής η διαφορά μεταξύ τους.

- Τοποθέτηση ράμπας ΑΜΕΑ και λωρίδας όδευσης τυφλών σε όλο το μήκος οδοστρώματος και πεζοδρομίων και δημιουργία πάρκινγκ ανά τακτά διαστήματα στους χώρους του Open Mall, ώστε να έχουν πλήρη προσβασιμότητα στο σύνολο των εγκαταστάσεων.

- Περισσότερες από 200 λάμπες τύπου Led Star 75 Watt και 8.500 lm νέας γενιάς, με την πρωτοποριακή υποδοχή τύπου Nema που προσφέρει αντικεραυνική προστασία και σύστημα τηλεδιαχείρισης, αντικατέστησαν τις λάμπες φθορίου σε όλο το μήκος της Μεταξά και των γύρω δρόμων.

- Τοποθέτηση περισσότερων από 50 κάδων για μικρά απορρίμματα , ειδικών κάδων για τσιγάρα, καθώς και μεγάλων μπλε, πράσινων, κίτρινων και καφέ κάδων για τη διαλογή στην πηγή και την ορθή

ανακύκλωση, αλλά και υπόγειων, που εξυπηρετούν τον μεγάλο όγκο των απορριμμάτων από τα καταστήματα εστίασης και λιανεμπορίου. Μεγάλη έμφαση δίνει ο Δήμος Γλυφάδας στην συνεχή και αδιάλειπτη καθαριότητα της ευρύτερης περιοχής.

- Εγκατάσταση μοντέρνων καθιστικών βαρέος τύπου (παγκάκια) για την ανάπαυση των περιπατητών. Ο χώρος προσφέρει άνεση και ασφάλεια σε κάθε επισκέπτη, κολωνάκια εμποδίζουν την ανεξέλεγκτη στάθμευση οχημάτων σε σημεία που κάνουν βόλτα οι πεζοί, ενώ η Δημοτική Αστυνομία είναι συνεχώς παρούσα και περιφρουρεί την ομαλή λειτουργία του χώρου.

- Φύτευση εκατοντάδων δένδρων, θάμνων και άλλων φυτών, που συμπληρώνουν την ήδη υπάρχουσα «πράσινη» εικόνα του εμπορικού κέντρου. Στο πλαίσιο της ανάπλασης, τοποθετήθηκαν στις νησίδες, στα πεζοδρόμια, στις πλατείες και πέριξ της παιδικής χαράς της Εσπερίδων τα ακόλουθα φυτά:

· Πικροδάφνη

· Αμπελιά

· Δάφνη Απόλλωνος

· Φίκος Νιντίτα

· Ελιά

· Ουασιγκτόνια-Πιτσάρδια

· Ψευδοπιπεριά

· Πλατάνια

· Πεύκα

 

Οι ψηλοί και χαμηλοί θάμνοι και τα δένδρα, όλα φροντισμένα και καλοσυντηρημένα, συνθέτουν την πράσινη όαση της Μεταξά, ενώ στη διπλανή Λαμπράκη οι ευκάλυπτοι φαντάζουν επιβλητικοί.

 

Πίσω από το κολυμβητήριο, στο χώρο που περικλείεται από τις οδούς Κύπρου, Πανδώρας και Μεταξά και ο οποίος ήταν μέχρι πρότινος υποβαθμισμένος, δημιουργήθηκε ελεύθερο δημοτικό πάρκινγκ, με νησίδες, μικρό καθιστικό στη σκιά των φίκων μπροστά σε καταστήματα εστίασης και περίπτερο, αλλά και με 150 δένδρα τα οποία συνθέτουν μια μικρή όαση, στην καρδιά του εμπορικού κέντρου.

Λίγα μέτρα πιο πέρα, στην πλατεία Εσπερίδων, λειτουργεί πρότυπη παιδική χαρά, άρτια εξοπλισμένη με κάθε λογής σύγχρονα παιχνίδια, η οποία σφύζει από ζωή από νωρίς το πρωί έως το βράδυ. Ο χώρος αυτός, μπροστά στην πλατεία Εσπερίδων, προσφέρεται για την τοποθέτηση

εξέδρας και εκεί γίνονται οι συναυλίες στις εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Γλυφάδας.

Την Μεταξά τέμνει στο κέντρο της η Γρηγορίου Λαμπράκη, η οποία βγαίνει κάθετα πάνω στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος. Ο δρόμος αυτός αλλάζει άρδην, με σημαντικές παρεμβάσεις ώστε να γίνει σημείο αναφοράς για όλη την πόλη και όχι μόνο. Η Λαμπράκη μετατρέπεται σε πεζόδρομο αξιώσεων με αέρα Βαρκελώνης ! Στα πρότυπα της περίφημης Las Ramblas της Ισπανίας, θα αποτελέσει πηγή ζωντάνιας για τη Γλυφάδα, πόλο έλξης επισκεπτών και εστία πρασίνου και αναζωογόνησης. Σε κομβικό σημείο, με εμπορικά καταστήματα, καφετέριες και εστιατόρια, συνιστά αδιάσπαστο τμήμα του Open Mall, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο σύνολο. Ο εσωτερικός χώρος του δρόμου, όπου μέχρι πρότινος στάθμευαν αυτοκίνητα, έχει αδειάσει και δημιουργήθηκε πάρκινγκ περιμετρικά της νησίδας, με εκατοντάδες θέσεις στάθμευσης. Ο μεσαίος χώρος ανακαινίζεται πλήρως με κυβόλιθους και ποιοτικά υλικά, αποκτά νέο φωτισμό, σύγχρονα καθιστικά, περισσότερα δένδρα. Μετατρέπεται σε έναν πρότυπο πεζόδρομο, ο οποίος ξεκινά από την πλατεία Χαρίτων και φθάνει μέχρι την παραλιακή.

Το Open Mall Γλυφάδας κατασκευάστηκε βάσει αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ύστερα από διεθνείς διαγωνισμούς. Συνδυάζει πρότυπες ιδέες και πρακτικές από τις πιο προηγμένες της σύγχρονης ευρωπαϊκής πραγματικότητας και συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία μιας ευφυούς και βιώσιμης πόλης. Η συνεισφορά του στην ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας είναι τεράστια, καθώς εκεί χτυπάει η καρδιά του εμπορικού κόσμου της πόλης και έχει καταγραφεί ως μία από τις κορυφαίες επιλογές για βόλτα, αγορές και ψυχαγωγία στην Αττική. Κατά τις εορταστικές περιόδους διοργανώνονται υπέροχες εκδηλώσεις. Μία από τις πλέον γνωστές και επιτυχημένες είναι η «Κόκκινη Νύχτα» που λαμβάνει χώρα στο Open Mall το Σάββατο πριν από τα Χριστούγεννα, περιλαμβάνει πλούσιες αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, με αγώνες δρόμου, συναυλίες και διαδραστικά παιχνίδια και μεταφράζεται σε σημαντική τόνωση της αγοραστικής κίνησης, καθώς τα καταστήματα παραμένουν ανοικτά έως τα μεσάνυχτα και οι πολίτες συνδυάζουν τις αγορές με την ψυχαγωγία τους.

Σημαντική είναι η αλληλεπίδραση με τους δημότες και κατοίκους της Γλυφάδας, μέσω της εφαρμογής FixMyCity, όπου καταγράφουν ηλεκτρονικά από το κινητό ή τον υπολογιστή τους οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί και αυτό επιλύεται άμεσα. Μπορούν παράλληλα

οι Γλυφαδιώτες να συνεισφέρουν με τις ιδέες και τις προτάσεις τους για τη βελτίωση των υπηρεσιών και τη συνεχή αναβάθμισή τους.

 

Golden paragraph

Το μεγαλύτερο Open Mall στην Ελλάδα βρίσκεται στην «καρδιά» της Γλυφάδας. Η οδός Μεταξά, ο κεντρικός εμπορικός δρόμος της πόλης αποτελεί εστία ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας, με περισσότερα από 330 εμπορικά καταστήματα,100 και πλέον επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, πιστοποιημένες παιδικές χαρές και παιδότοπους, κινηματογράφους, μεγάλο αθλητικό κέντρο με γήπεδα μπάσκετ, τένις και κλειστό κολυμβητήριο, ποδηλατόδρομο μήκους ενός χιλιομέτρου, ελεύθερες θέσεις στάθμευσης, πυκνή δενδροφύτευση και δωρεάν wi-fi για όλους. Ο Δήμος Γλυφάδας προχώρησε πρόσφατα στην ανάπλαση της Μεταξά, εδραιώνοντάς την στην κορυφή των εμπορικών δρόμων της χώρας, με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές στα πρότυπα των εμπορικών κέντρων των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων.