Please wait...

LightControl - Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Τηλε-ελέγχου και Τηλε-διαχείρισης Δικτύων Οδοφωτισμού

LightControl - Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Τηλε-ελέγχου και Τηλε-διαχείρισης Δικτύων Οδοφωτισμού
 
 

Το LightControl  αποτελεί την πρώτη ελληνική ολοκληρωμένη εφαρμογή τηλε-ελέγχου και τηλε-διαχείρισης δικτύων οδοφωτισμού, που ξεπερνά τους περιορισμούς συμβατότητας τόσο σε επίπεδο hardware όσο και σε επίπεδο πρωτοκόλλων επικοινωνίας.

Επί της αρχής, η εφαρμογή παρέχει των σύνολο των δυνατοτήτων που συναντά κανείς στα ανταγωνιστικά προϊόντα της αγοράς (τηλε-έλεγχος, τηλε-διαχείριση, μετρήσεις ενέργειας και άλλων παραμέτρων, καταγραφή βλαβών κ.λπ). Ωστόσο, η καινοτομία της εφαρμογής LightControl, η οποία την κάνει να ξεχωρίζει σε σχέση με τα αντίστοιχα συστήματα του ανταγωνισμού, είναι η δυνατότητα λειτουργίας με οποιοδήποτε hardware είναι εγκατεστημένο τόσο σε επίπεδο φωτιστικού όσο και σε επίπεδο κεντρικών κόμβων ελέγχου. Συγκεκριμένα, μέσω ενός ειδικά ανεπτυγμένου λειτουργικού, η εφαρμογή μπορεί να εγκατασταθεί και να διαλειτουργήσει σε οποιοδήποτε δίκτυο οδοφωτισμού και να επικοινωνήσει με οποιαδήποτε συσκευή ελέγχου (controller) βρίσκεται εγκατεστημένη στα φωτιστικά, καθώς και οποιοδήποτε ενδιάμεση συσκευή (gateway) παρεμβάλλεται στο πλαίσιο της τηλε-διαχείρισης. Η εν λόγω plug-n-play εφαρμογή και το ειδικά διαμορφωμένο λειτουργικό της βασίζονται στην αρθρωτή δομή του συστήματος και στην λογική της διασύνδεσης πολλών διαφορετικών υπηρεσιών που παράγουν ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή διαθέτει προεγκατεστημένα τα πρωτόκολλα και τα απαιτούμενα λειτουργικά του συνόλου των προϊόντων τηλε-διαχείρισης (controllers και gateways) των γνωστότερων οίκων της παγκόσμιας αγοράς. Παράλληλα, έχει την δυνατότητα λειτουργίας με οποιοδήποτε πρωτόκολλο επικοινωνίας (LoraWAN, Lora, NB IoT, Zigbee κ.λπ), καθώς και με οποιαδήποτε αρχιτεκτονική δικτύου (Mesh, Tree κ.λπ) απαιτηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα τοπικά χαρακτηριστικών στην περιοχή παρέμβασης.

Εκτός των ανωτέρω, το LightControl αποτελεί εφαρμογή που εντάσσεται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης πλατφόρμας IntelligentCity, η οποία έως σήμερα, απαριθμεί συνολικά είκοσι δύο (22) διαφορετικές εφαρμογές έξυπνων πόλεων, δύο εκ των οποίων έχουν ήδη βραβευθεί με χρυσό βραβείο BestCity Awards το 2016 (FixMyCity δήμου Γλυφάδας) και το 2017 (FixMySchool δήμου Γλυφάδας). Η εξασφαλισμένη διαλειτουργικότητα του LightControl με το σύνολο των λοιπών εφαρμογών του IntelligentCity αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, δεδομένου ότι εξασφαλίζεται η λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων σε ένα ενιαίο περιβάλλον, με χρήση ίδιων SSO και υπό το πρίσμα της ενιαίας αντιμετώπισης των ροών εργασίας εντός του εκάστοτε δήμου. Επιπλέον, η διαλειτουργικότητα του LightControl με το FixMyCity και το CItyMaint εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των βλαβών στον οδοφωτισμό, δεδομένου ότι καθίσταται δυνατή και η παραλαβή αιτημάτων πολιτών, για βλάβες και προβλήματα, τα οποία δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν από το σύστημα (π.χ. φθαρμένη κολώνα κ.λπ).

 

Παράλληλα, η χρήση εργαλείων πληροφορικής ανοικτών προτύπων κατά την ανάπτυξή του, καθιστά το LightControl μια ευέλικτη και ανοικτή εφαρμογή, η οποία μπορεί να διαλειτουργήσει με οποιοδήποτε τρίτο σύστημα είναι εγκατεστημένο σε έναν δήμο, μέσω τεκμηριωμένων APIs και Web Services. Η εν λόγω δυνατότητα, είναι εξαιρετικά σημαντική, δεδομένου ότι συνάδει με τις βασικές προτεραιότητες για την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου, όπως αυτές αποτυπώνονται στον οδηγό της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016 - 2021, της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής (Τομέας Παρέμβασης 5: Ριζική αναθεώρηση του τρόπου παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δημοσίου – Προτεραιότητες 5.1 – 5.7).

 

Δυνατότητες LightControl ανεξάρτητα από τον τύπο συσκευών ελέγχου και πρωτοκόλλων επικοινωνίας:

 • Διαθέτει εύχρηστο διαχειριστικό εργαλείο στην ελληνική γλώσσα, προσβάσιμο από όλα τα λειτουργικά συστήματα (Windows, Μac OS, Linux)
 • Ελέγχει αυτόματα τους Controllers ένα προς ένα για πιθανές βλάβες των ελεγχόμενων φωτιστικών σε πραγματικό χρόνο.
 • Διαθέτει προβολή των φωτιστικών και των ομάδων φωτιστικών σε χάρτη και σε πίνακα, με προβολή όλων των αποτυπωμένων χαρακτηριστικών.
 • Διαχειρίζεται ταυτόχρονα πολλά φωτιστικά ένα προς ένα ή σε ομάδες ανάλογα με τις ανάγκες.
 • Παρέχει τη δυνατότητα manual dimming και dimming on schedule ανά controller και ανά ομάδα φωτιστικών. Ειδικότερα, για το dimming on schedule, παρέχει τη δυνατότητα ομαδοποίησης controller και προγραμματισμού λειτουργίας σε κατάσταση dimming για ένα σύνολο έως και 10 χρονικών διαστημάτων εντός του εικοσιτετραώρου (Δυνάμει του ΕΝ 13201-1 / 2015 και σύμφωνα με τις παραμέτρους ορισμού χρονικών διαστημάτων Δt1, Δt2, Δt3…..Δtν).
 • Είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το λειτουργικό σύστημα (desktop, laptop, tablet, smart phone σε λειτουργικά android και iOS – πολυκαναλική διάθεση).
 • Παράγει αναφορές εξοικονόμησης ενέργειας, κόστους και εκπομπών CO2.
 • Θέτει τα Φωτιστικά στους εξής τρόπους λειτουργίας: α. Αυτόματη λειτουργία βάσει αλγορίθμου ανατολής-δύσης ηλίου, β. Αυτόματη λειτουργία βάσει σταθερού χρονοδιαγράμματος 10 χρονικών στιγμών On/Off, το οποίο μπορεί να τροποποιείται δυναμικά, γ. «Χειροκίνητη» ενεργοποίηση / απενεργοποίηση σε πραγματικό χρόνο.
 • Παρέχει τις ώρες λειτουργίας ανά controller.
 • Εκτελεί αυτόματο έλεγχο βλάβης ανά φωτιστικό και παρέχει σχετική ειδοποίηση σε πραγματικό χρόνο
 • Παρέχει στατιστικά στοιχεία και ιστορικό όλων των μετρούμενων μεταβλητών με δυνατότητα προβολής συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων (από - έως), αλλά και δυνατότητα υπολογισμού μέσων, μεγίστων και ελαχίστων τιμών.
 • Παρέχει πλήρη σειρά ειδοποιήσεων.
 • Παρέχει πλήρη εικόνα των χαρακτηριστικών του εκάστοτε controller, ανεξάρτητα μοντέλου και κατασκευαστικού οίκου.
 • Διατίθεται σε εφαρμογή για Android και iOS.

 

Αριθμός υλοποιημένων εγκαταστάσεων: 7 (Αδάμαντας Δήμου Μήλου 1, Αδάμαντας Δήμου Μήλου 2, Πολλώνια Δήμου Μήλου, Λυγουριό Αργολίδας, Χασιά Δήμου Φυλής, Δήμος Μυκόνου σε όλη την επικράτεια του νησιού, Άγιος Ιωάννης Δήμου Ζαγοράς Μορεσίου)

Συνολικός αριθμός τηλε-διαχειριζόμενων φωτιστικών: 3.700

 

Μοντέλα συσκευών τηλε-ελέγχου που χρησιμοποιήθηκαν plug-n-play: 4 (Προέλευση: Ρουμανία, Τσεχία, Εσθονία, Κίνα)

Μοντέλα ενδιάμεσων κόμβων τηλε-διαχείρισης που χρησιμοποιήθηκαν plug-n-play: 2 (Προέλευση: Γερμανία, Γαλλία)

 

Εξυπηρετούμενοι - Ωφελούμενοι

 

Α) (22) στελέχη των υπηρεσιών οδοφωτισμού στους αντίστοιχους δήμους. 

Β) (75.332)  δημότες – μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης (δήμοΙ Μήλου, Επιδαύρου, Χασιά Φυλής, Μυκόνου και Ζαγοράς – Μουρεσίου).

Γ) (538.872) επισκέπτες (δήμοι Μήλου, Επιδαύρου, Χασιά Φυλής, Μυκόνου  και Ζαγοράς – Μουρεσίου).

 

KPIs αναφορικά με την κάλυψη των στόχων της εφαρμογής:

 

Δείκτης (KPI): Αριθμός Εγκαταστάσεων – Αριθμός Τηλε-διαχειριζόμενων Φωτιστικών

Τιμή Στόχος για την περίοδο ανάπτυξης από  01.01.2017 – 30.11.2021(Αριθμός): 6 εγκαταστάσεις – 2000 φωτιστικά

Τιμή Στόχος για την περίοδο παραγωγικής λειτουργίας από  01.07.2018 – 30.11.2021 (Αριθμός): 9 εγκαταστάσεις – 5.000 φωτιστικά

Ποσοστό (%) επίτευξης για την περίοδο ανάπτυξης από  01.01.2017 – 30.11.2021: 117% στις εγκαταστάσεις – 118% για τα φωτιστικά

Δείκτης (KPI): Αριθμός συσκευών τηλε-δαχείρισης που είναι συμβατές στην λογική του plug-n-play

Τιμή Στόχος για την περίοδο ανάπτυξης από  01.01.2017 – 30.11.2021 (Αριθμός): 2000

Τιμή Στόχος για την περίοδο παραγωγικής λειτουργίας από  01.07.2018 – 30.11.2021 (Αριθμός): 5000

Ποσοστό (%) επίτευξης για την περίοδο ανάπτυξης από  01.01.2017 – 30.11.2021: 118%

Δείκτης (KPI): Εξοικονόμηση ενέργειας λόγω χρήσης τεχνολογίας dimming

Τιμή Στόχος για την περίοδο παραγωγικής λειτουργίας από  01.07.2018 – 30.11.2021 (KWh – Ευρώ): 52.560 – 9.460

Ποσοστό (%) επίτευξης για την περίοδο παραγωγικής λειτουργίας 01.07.2018 – 30.11.2021: 118%