Please wait...

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Διαχείριση Δημοτικού Κοιμητηρίου Μεγάρων - CemeteryWatch - Best City Awards 2020

Διαχείριση Δημοτικού Κοιμητηρίου Μεγάρων - CemeteryWatch

 

Ο Δήμος Μεγαρέων τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μια συστηματική προσπάθεια να μεταφέρει τις υπηρεσίες του στην νέα ψηφιακή εποχή. Μετά από την επιτυχία του συστήματος παροχής ηλεκτρονικών πιστοποιητικών στους πολίτες του, καινοτομεί και πάλι με την προσθήκη της εφαρμογής CemeteryWatch στον κατάλογο των ηλεκτρικών υπηρεσιών του.

 

Αντικείμενο της εφαρμογής είναι η αποτύπωση σε ψηφιακό χάρτη του υφιστάμενου δημοτικού νεκροταφείου, ο οποίος διαθέτει σαφή και επικαιροποιημένη χάραξη των θέσεων ταφής. Όλες οι θέσεις ταφείς είναι αριθμημένοι ακολουθώντας την πραγματική αρίθμηση στο πεδίο, ενώ παράλληλα για καθέναν από αυτούς παρέχονται πληροφορίες και χαρακτηριστικά (π.χ. διαστάσεις, ατομικός ή οικογενειακός κ.λπ.). Επιπλέον, για κάθε τάφο παρέχονται αναλυτικά στοιχεία του θανόντος, ενώ παράλληλα υπάρχει ιστορικό σχετικό με τις ταφές που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν. Η κατάσταση του εκάστοτε τάφου αναφορικά με το αν είναι κενός ή κατειλημμένος, αποτυπώνεται με διαφορετικούς χρωματισμούς στον ψηφιακό χάρτη προκειμένου να είναι εύκολη οποιαδήποτε αναζήτηση.

 

Εκτός από τα χαρακτηριστικά του τάφου παρέχονται και αναλυτικά στοιχεία των υπόχρεων πολιτών που έχουν την ευθύνη, καθώς και πλήρη οικονομικά στοιχεία. Η εφαρμογή μπορεί να αντλεί στοιχεία (περιγραφικά ή οικονομικά) από την εφαρμογή οικονομικής διαχείρισης του δήμου, δίνοντας την δυνατότητα παρακολούθησης των οικονομικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, ακόμα και αν ο χρήστης βρίσκεται στο πεδίο με μια κινητή συσκευή. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής είναι δυνατή η online υποβολή αιτήματος για δέσμευση θέσης ταφής από πολίτες ή γραφεία τελετών. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται αυστηρή και διαφανής τήρηση της σειράς προτεραιότητας και εξορθολογίζεται συνολικά η διαχείριση μιας ροής εργασίας με εξαιρετικά ευαίσθητο κοινωνικό και ανθρώπινο χαρακτήρα.

 

Στόχος του πληροφοριακού συστήματος είναι να παρουσιάζει ανά πάσα στιγμή και σε πραγματικό χρόνο την εικόνα που επικρατεί στο κοιμητήριο. Για το σκοπό αυτό, το στέλεχος του δήμου που εκτελεί καθήκοντα επίβλεψης, διαθέτει τερματικό (κινητή συσκευή), μέσω του οποίου μπορεί να εισέλθει στο σύστημα μέσω διαδικτύου και να ενημερώσει για τις αλλαγές που πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο. Μέσω ειδικής οθόνης μπορεί να επιλέγει θέση ταφής και να ενημερώσει το σύστημα. Ειδικότερα, το στέλεχος ενημερώνει in-situ την εφαρμογή, η οποία εν συνεχεία παρέχει ειδοποιήσεις (notifications) στην κεντρική υπηρεσία του δήμου, προκειμένου να υπάρχει σαφής απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο.

 

Τέλος, πρόσβαση στην εφαρμογή δύνανται να έχουν και οι υπόχρεοι, οι οποίοι λαμβάνουν ενημέρωση για το χρόνο που απομένει έως την εκταφή, καθώς και για τις οφειλές τους σε ετήσια βάση.

 

Ο ψηφιακός χάρτης αποτύπωσης των θέσεων ταφής είναι πλήρως παραμετροποιήσιμος ως προς τον αριθμό, τη θέση και τις διαστάσεις αυτών, ούτως ώστε να είναι δυνατή οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει στο πλαίσιο χωροταξικών τροποποιήσεων που θα αποφασίσει ο δήμος.

 

Αντίστοιχη παρακολούθηση είναι διαθέσιμη και για τα οστεοφυλάκια των κοιμητηρίων, στα οποία καθίσταται δυνατή η χωροταξική τοποθέτηση, καθώς και ο έλεγχος των οικονομικών δεδομένων.

 

Οφέλη - Αποτελέσματα

Βασικό λόγο επιτυχίας της παρούσας εφαρμογής αποτελεί το γεγονός ότι εκτός από τον απόλυτο εξορθολογισμό των θέσεων ταφής που είχε ως στόχο την εξασφάλιση πολύτιμων κενών θέσεων, παρήχθησαν και έσοδα τα οποία, αφενός μεν δεν αναμένονταν, αφετέρου δε καλύπτουν σχεδόν στο σύνολό τους τις ανάγκες συντήρησης του κοιμητηρίου των Μεγαρέων. Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα στο δήμο μας και στις υπηρεσίες του, για πρώτη φορά στην ιστορία, να καταγράψουν αναλυτικά τις 4.311 θέσεις ταφής και να αποκτήσουν σαφή εικόνα για την διαθεσιμότητα κενών θέσεων, γεγονός που έλυσε άπαξ το μεγάλο πρόβλημα της εύρεσης κενών θέσεων ταφής για τους θανόντες συμπολίτες μας. Ως εκ τούτου, με στο συγκεκριμένο σύστημα, ο δήμος μας υλοποίησε μια σημαντική παρέμβαση τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

 

 

 

Ποσοτικά και Ποιοτικά Στοιχεία

 

Παρακάτω παρουσιάζονται ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας από 1.7.2020 – 30.10.2020.

 

Αποτυπωμένα σημεία σε ψηφιακό χάρτη:

· Αριθμός εξακριβωμένων θέσεων που ήταν μη αναγνωρίσιμες : 718

· Έσοδα : 35.918 € (άυξηση 55% συγκριτικά με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2019)

· Αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων θέσεων ταφής : 422

 

Εξυπηρετούμενοι

 

Α) 15 Υπηρεσιακά Στελέχη (Υπάλληλοι γραφείου νεκροταφείου, λογιστήριο)

Β) Πολίτες : 31.000

 

 

KPIs αναφορικά με την κάλυψη των στόχων της πλατφόρμας

 

Δείκτης (KPI): Εξακρίβωση θέσεων που ήταν μη αναγνωρίσιμες

Τιμή Στόχος για το πρώτο τετράμηνο λειτουργίας εντός του 2020 (Αριθμός): 500

Τιμή Στόχος για το έτος 2020 (Αριθμός): 800

Ποσοστό (%) επίτευξης στόχου του πρώτου τετράμηνου: 143,6 %

 

Δείκτης (KPI): Έσοδα από τα τέλη κοιμητηρίου

Τιμή Στόχος για το πρώτο τετράμηνο λειτουργίας εντός του 2020 (Ποσό): 25.000 €

Τιμή Στόχος για το έτος 2020 (Αριθμός): 40,000 €

Ποσοστό (%) επίτευξης στόχου του πρώτου τετράμηνου: 143,7 %

Drive In Festival Γλυφάδα- Best City Awards 2020

Drive In Festival Γλυφάδας (κατηγορία δράσης 1.6.1)


Μια δημιουργική και πρωτοποριακή ιδέα, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες υγειονομικές συνθήκες του καλοκαιριού 2020. Προσέλκυσε κόσμο από όλη την Αττική, καθώς και από άλλες περιοχές της χώρας, από τη Θεσσαλονίκη έως την Πάτρα και συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου Γλυφάδας που απευθύνονται στις οικονομικά αδύναμες οικογένειες της πόλης.

Το Drive in Φεστιβάλ Γλυφάδας έγινε η μόδα του καλοκαιριού.

Ήταν το πρώτο που ανακοινώθηκε, ξεκίνησε πρώτο -στις 2 Ιουνίου- με μεγάλη συναυλία και ολοκληρώθηκε την τελευταία μέρα του Ιουλίου με τεράστια επιτυχία. Περισσότερες από 20 κινηματογραφικές ταινίες και 10 μεγάλες συναυλίες περιλαμβάνονταν στο πλούσιο πρόγραμμά του.

Η παλιά αγαπημένη ιδέα των κινηματογραφικών προβολών μέσα από το αυτοκίνητο προσαρμόστηκε στα σύγχρονα δεδομένα και εμπλουτίστηκε με μουσικά δρώμενα, στηρίζοντας δυναμικά τον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Οι μεγάλες συναυλίες που διοργανώθηκαν «ταξίδεψαν» σε όλο τον κόσμο, μέσα από δημοσιεύματα εφημερίδων από τη Γερμανία ως την Αμερική και από την Τουρκία μέχρι την Ινδία. Το Drive In Φεστιβάλ Γλυφάδας αποτέλεσε κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού 2020, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες ασφαλείας και προστασίας της δημόσιας υγείας εν μέσω κορονοϊού. Ακριβώς 90 χρόνια μετά την εμφάνιση του πρώτου drive in cinema στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και 40 χρόνια από την παύση λειτουργίας του πιο γνωστού ελληνικού drive in cinema στη Μαλακάσα -όπου η τεράστια οθόνη στέκει ακόμη στη θέση της αλλά ο χώρος είναι άδειος και παραμελημένος- αναβίωσε στη Γλυφάδα ο νοσταλγικός αυτός τρόπος παρακολούθησης ταινιών, με την προσθήκη και άλλων δράσεων. Ακόμη και απονομή βραβείων επιχειρηματικότητας διοργανώθηκε στο χώρο του drive in, κάτι που αποτέλεσε παγκόσμια πρωτοτυπία. Ήταν ένα δίμηνο καλοκαιρινό φεστιβάλ πλήρες, με μεγάλη απήχηση σε όλες τις ηλικίες, που έδωσε τη δυνατότητα ψυχαγωγίας σε ευρύ κοινό, υπό άριστες κλιματικές συνθήκες, σε δροσερό και άνετο χώρο κάτω από το Γκολφ. Ήταν άρτια οργανωμένο, με διαχωριστικές λωρίδες σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που επέτρεπε να ανοίγουν ταυτόχρονα και οι δύο πόρτες των διπλανών Ι.Χ. και πάλι να υπάρχει κενός χώρος, ώστε να μπορεί ο θεατής ακόμη και να τοποθετήσει πλάι στο αυτοκίνητό του πτυσσόμενο κάθισμα. Εξαιρετικά εύκολη ήταν επίσης η αναχώρηση ενός αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια μιας διοργάνωσης, χωρίς να δημιουργείται η παραμικρή ενόχληση στους άλλους θεατές.

Μέσω ραδιοσυχνότητας χαμηλής εμβέλειας που εξέπεμπε μόνο στο χώρο του φεστιβάλ, οι θεατές μπορούσαν να ακούνε live τον ήχο των κινηματογραφικών ταινιών με κλειστά παράθυρα μέσα από το αυτοκίνητό τους, γεγονός που αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμο κατά τις δροσερές βραδιές του καλοκαιριού.

Η δράση βασίστηκε σε ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων, δημιουργώντας και αναπτύσσοντας μια πρωτοποριακή μέθοδο διαχείρισης πολιτιστικών υποδομών. Υποστηρίχθηκε από ολοκληρωμένη πλατφόρμα, μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 25.000 αιτήσεις για το χρονικό διάστημα των δύο μηνών που διήρκησε το φεστιβάλ. Με το σύστημα αυτό κατέστη δυνατή η ηλεκτρονική αίτηση, η έγκριση της αίτησης κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης και η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου με ενσωματωμένο Qr code για τον έλεγχο των κληρωθέντων κατά την είσοδο, η οποία ήταν ΔΩΡΕΑΝ για όλους. Αντί εισιτηρίου, ο Δήμος Γλυφάδας συγκέντρωσε τρόφιμα, φάρμακα και είδη υγιεινής για τις κοινωνικές δομές του. Η συνεισφορά του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, καθώς συγκεντρώθηκαν μεγάλες ποσότητες από αγαθά που ενίσχυσαν το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Γλυφάδας. Στις δομές αυτές είναι εγγεγραμμένες 700 οικονομικά αδύναμες οικογένειες της πόλης με 2.100 μέλη.

 

Παρακάτω παρουσιάζονται δεδομένα καταγραφής στο διάστημα 02.06.2020 – 31.07.2020 :

 

Αριθμός έγκυρων χρηστών στο σύστημα: 14.560

Αριθμός καταγεγραμμένων αιτήσεων για πολιτιστικές εκδηλώσεις: 25.329

Αριθμός εγκεκριμένων αιτήσεων που μετατράπηκαν σε κράτηση κατόπιν κλήρωσης: 6.872

Αριθμός εγκεκριμένων κρατήσεων που προσήλθαν 6.135

 

Εξυπηρετούμενοι

Α) Πολίτες από όλη τη Χώρα

Β) Δημοτικοί υπάλληλοι

 

 

KPIs αναφορικά με την κάλυψη των στόχων της πλατφόρμας

 

Δείκτης (KPI): Αριθμός των ηλεκτρονικά καταγεγραμμένων αιτήσεων για πολιτιστικές εκδηλώσεις

Τιμή Στόχος για την περίοδο από 02.06.2020 – 31.07.2020: 7.500

Ποσοστό (%) επίτευξης για την περίοδο από 01.06.2020 – 31.07.2020: 337%

 

Δείκτης (KPI): Αριθμός των εγκεκριμένων κρατήσεων για πολιτιστικές εκδηλώσεις

Τιμή Στόχος για την περίοδο από 02.06.2020 – 31.07.2020: 2.500

Ποσοστό (%) επίτευξης για την περίοδο από 01.06.2020 – 31.07.2020: 275%

 

Δείκτης (KPI): Αριθμός των εγκεκριμένων κρατήσεων που προσήλθαν

Τιμή Στόχος για την περίοδο από 02.06.2020 – 31.07.2020: 2.100

Ποσοστό (%) επίτευξης για την περίοδο από 01.06.2020 – 31.07.2020: 292%

 

 

Ψηφιακή Ανακύκλωση - Γλυφάδα - Best City Awards 2020

Ψηφιακή αποτύπωση 1.500 σημείων Ανακύκλωσης στη Γλυφάδα (κατηγορία δράσης 2.3.6)

Γνωστός για τις ψηφιακές του υπηρεσίες, ο Δήμος Γλυφάδας προχώρησε σε άλλη μία καινοτομία: Αποτύπωσε στο ψηφιακό του υπόβαθρο CityPoints το σύνολο των 1.500 κάδων ανακύκλωσης που μοιράζονται στα επτά ρεύματα συλλογής και διέθεσε την πληροφορία αυτή στους δημότες μέσω των ψηφιακών καναλιών εξυπηρέτησης FixMyCity και glyfada.gr. Ο κάθε πολίτης έχει πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης στην εν λόγω πληροφορία, προκειμένου να εντοπίσει τους κοντινότερους κάδους στην οικία του. Η υπηρεσία ολοκληρώνεται με την online παρακολούθηση της κίνησης των απορριμματοφόρων, προκειμένου οι πολίτες να προγραμματίζουν την απόρριψη των οικιακών τους αποβλήτων στο σωστό χρόνο.

παρακολούθηση της κίνησης των απορριμματοφόρων, προκειμένου οι πολίτες να προγραμματίζουν την απόρριψη των οικιακών τους αποβλήτων στο σωστό χρόνο.

 

Τα 7 ρεύματα Ανακύκλωσης έχουν ως ακολούθως:

 

1. Ανακύκλωση Οργανικών Απορριμμάτων (200 σημεία)

 

Καφέ κάδοι

 

Φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά, τροφικά υπολείμματα, κρέας-ψάρι, υπολείμματα και φίλτρα από καφέ, κλαδιά, χώμα, γκαζόν, τσόφλια, πριονίδι, στάχτη καυσόξυλων κ.ά.

Το 2020 ξεκίνησε η οργανική Ανακύκλωση σε 200 σημεία, με 120.000 κιλά μηνιαίο μέσο όρο αποκομιδής που οδηγούνται προς Κομποστοποίηση στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης του ΕΔΣΝΑ (Ενιαίος Διαβαθμιστικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής).

 

 

 

 

 

 

2. Ανακύκλωση Υπολειμμάτων Πρασίνου (11 σημεία)

 

Πράσινες Σκάφες

 

Το 2019 οδηγήθηκαν προς Κομποστοποίηση 3.891.360 κιλά από 10 κινητά σημεία Ανακύκλωσης και 1 σταθερό στο Σταθμό Μεταφόρτωσης του Δήμου Γλυφάδας.

 

3. Ανακύκλωση Συσκευασιών (1.100 σημεία)

 

Μπλε Κάδοι

 

Πλαστικό, Λευκοσίδηρος, Αλουμίνιο, Γυαλί, Χαρτί.

Το 2019 οδηγήθηκαν στο Κέντρο Διαλογής Ανακύκλωσης Υλικών (ΚΔΑΥ) (καθαρό διαλεγμένο υλικό) 2.706.671 κιλά, από 1.100 σημεία διαλογής.

 

4. Ανακύκλωση Γυάλινων Συσκευασιών (70 σημεία)

 

Μπλε κώδωνες

 

Μπουκάλια από ποτά, κρασί, αναψυκτικά, νερό, λάδι και βαζάκια τροφίμων από μαρμελάδες, μέλι, ντοματοπολτούς κ.ά.

Το 2019 οδηγήθηκαν για Ανακύκλωση 143.000 κιλά από 70 σημεία διαλογής.

 

5. Ανακύκλωση Χαρτιού (100 σημεία)

 

Κίτρινοι κάδοι

 

Χαρτόνι, χαρτί

Το 2019 οδηγήθηκαν προς Ανακυκλωση 9.000 κιλά από 100 σημεία διαλογής.

 

6. Ανακύκλωση Ρούχων (50 σημεία)

 

Κόκκινοι Κάδοι

 

Ένδυση και υπόδηση

Το 2019 οδηγήθηκαν προς Ανακύκλωση 135.000 κιλά από 50 σημεία διαλογής.

 

7. Ανακύκλωση Ηλεκτρικών Συσκευασιών και Λαμπτήρων (20)

 

Πράσινοι (λαχανί) κάδοι

 

Το 2019 οδηγήθηκαν προς Ανακύκλωση 7.210 κιλά από 20 σημεία διαλογής.

 

 

Αξία, περιβαλλοντικά οφέλη

 

Η Ανακύκλωση σήμερα αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το περιβάλλον και το μέλλον μας. Είναι υποχρέωση κάθε πολιτισμένης κοινωνίας και συμβάλλει έμπρακτα στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Ο Δήμος Γλυφάδας στην προσπάθειά του να προστατεύσει το περιβάλλον, να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών, να εξοικονομήσει πρώτες ύλες και ενέργεια και να μειώσει τον όγκο των απορριμμάτων που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει σειρά από δράσεις και προγράμματα Ανακύκλωσης, χωριστής συλλογής υλικών συσκευασίας, κομποστοποίησης και διαλογής στην πηγή.

Τα αποτελέσματα είναι ήδη μετρήσιμα. Για το 2019 στο Δήμο Γλυφάδας οδηγήθηκαν προς Ανακύκλωση 8.842.159 κιλά, ήτοι το 21% του συνόλου των Στερεών Αποβλήτων.

 

 

Disabled Ways - Ηλιούπολη - Best City Awards 2020

Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης ΥποδομώνΑμεΑ - DisabledWays

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στοχοθεσία

Η Ηλιούπολη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πόλους έλξης της Νότιας Αττικής λόγω της έντονης εμπορικής και γενικότερα επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζει, κυρίως γύρω από το εμπορικό της κέντρο. Με δεδομένη την συνολική ανάπλαση που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια σε όλα το εμπορικό κέντρο και τον μεγάλο αριθμό υποδομών ΑμεΑ (ράμπες και θέσεις στάθμευσης) που υλοποιήθηκαν, το εμπορικό κέντρο παρουσιάζει έντονη παραβατικότητα όσον αφορά την παρόδια στάθμευση, με έμφαση αυτή που εντοπίζεται στις εν λόγω υποδομές. Το πρόβλημα είναι εξαιρετικά έντονο κατά τις ώρες αιχμής και τα σαββατοκύριακα, τις ίδιες ακριβώς ώρες μετακίνησης πολιτών που δεν χρησιμοποιούν ιδιωτικό μεταφορικό μέσο.

Στόχος του εγκατεστημένου συστήματος είναι ο περιορισμός της ανωτέρω παραβατικότητας με τη χρήση σύγχρονων εποπτικών εργαλείων, που παρέχουν online πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για την στάθμευση των οχημάτων στην περιοχή παρέμβασης. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια πόλη βιώσιμη και φιλική για όλους χωρίς αποκλεισμούς και άνιση μεταχείριση.

 

Η ιδέα και η καινοτομία της

Η ιδέα για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού παραβάσεων στάθμευσης σε υποδομές ΑμεΑ προήλθε από τα συστήματα διαχείρισης ελεγχόμενης παρόδιας στάθμευσης, τα οποία λειτουργούν ήδη σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η αρχή λειτουργίας του συστήματος είναι ακριβώς ίδια, με τη διαφορά ότι χρησιμοποιείται κυρίως μπροστά σε ράμπες ΑμεΑ και δευτερευόντως σε θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ. Μεθοδολογικά το σύστημα εκμεταλλεύτηκε το ήδη εγκατεστημένο ιδιόκτητο ασύρματο δίκτυο LoRaWAN, το οποίο χρησιμοποιεί ο δήμος για την εξυπηρέτηση των IoT εφαρμογών του, ενώ αποτελεί μέρος της υφιστάμενης πλατφόρμας έξυπνων πόλεων IntelligentCity που λειτουργεί στο δήμο από το 2017 και απαριθμεί άλλες έξι εφαρμογές ψηφιακών υπηρεσιών για δημότες και επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, ο δήμος μας εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις υφιστάμενες εφαρμογές και έδωσε έμφαση στην ολοκλήρωση των ψηφιακών λύσεων στην λογική της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων, όπως αυτή απαιτείται για τους φορείς του δημοσίου και περιγράφεται στο πλαίσιο της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής.

 

Περιγραφή του συστήματος και της υλοποίηση του

Στο πλαίσιο υλοποίησης, ο δήμος προχώρησε αρχικά στην καταγραφή και ψηφιακή αποτύπωση των ραμπών και των θέσεων στάθμευσης για ΑμεΑ, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα παράνομης κατάληψης. Η αποτύπωση πραγματοποιήθηκε σε ψηφιακό χάρτη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η προβολή σε κατάλληλο ψηφιακό υπόβαθρο.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση εξήντα (60) ενδοδαπέδιων αισθητήρων στάθμευσης στις εν λόγω ράμπες και θέσεις στάθμευσης, ενώ καθένας από αυτούς ταυτίστηκε ηλεκτρονικά με την συγκεκριμένη θέση στην οποία τοποθετήθηκε, προκειμένου να αποτυπωθεί το ακριβές στίγμα του.

Αμέσως μετά κάθε αισθητήρας αναγνωρίστηκε και ταυτοποιήθηκε από το ασύρματο δίκτυο LoRaWAN, προκειμένου να καταστεί δυνατή εμφάνισή του στην εφαρμογή DisabledWays της πλατφόρμας IntelligentCity.

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι ποιότητας δικτύου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεχής και απρόσκοπτη μετάδοση δεδομένων από το πεδίο στην εφαρμογή.

Αναφορικά με την λειτουργία του συστήματος, οι ανωτέρω αναφερόμενοι αισθητήρες ενεργοποιούνται όταν στις θέσεις αυτές σταθμεύσει κάποιο όχημα που παρεμποδίζει την έλευση ατόμων με αναπηρία ή την στάθμευση οχημάτων ΑμεΑ. Μέσω της χρήσης του ασύρματου δικτύου του δήμου, οι αισθητήρες μεταδίδουν το μήνυμα τους στην εφαρμογή διαχείρισης, η οποία λειτουργεί στις κινητές συσκευές των δημοτικών αστυνόμων, προκειμένου οι τελευταίοι να επέμβουν εντοπισμένα και σε πραγματικό χρόνο και να βεβαιώσουν την παράβαση.

Η διάθεση των υπηρεσιών είναι πολυκαναλική και πραγματοποιείται τόσο μέσω κεντρικής διαδικτυακής πύλης, όσο και μέσω μίας εφαρμογής για κινητές συσκευές (App), η οποία διατίθεται

για λειτουργικά Android και iOS. Κάθε χρήστης, ανάλογα με τις δυνατότητες πρόσβασης και τον ρόλο που του έχει ανατεθεί, έχει δικαίωμα να εισέλθει στις αντίστοιχες υπηρεσίες μέσω του ίδιου App. Το κεντρικό σύστημα διαχείρισης της πλατφόρμας διαθέτει πλήρες και αναλυτικό dashboard με στατιστικά και αναλύσεις που περιλαμβάνουν την διαχρονική παρακολούθηση της παραβατικότητας ανά σημείο αλλά και την συνολική διακύμανση των παραβάσεων σε βάθος χρόνου.

 

 

Οφέλη και Αποτελέσματα

Πλέον της προφανούς ωφέλειας προς τα άτομα με αναπηρία και της δημιουργίας ενός περισσότερο φιλικού περιβάλλοντος για την συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού, το σύστημα αποτελεί μια τομή για την πόλη μας για τους εξής λόγους: (α) συμβάλλει στην συνολική βελτίωση της αστικής κινητικότητας, δεδομένου ότι παρακολουθεί σημεία τα οποία από μόνα τους είναι δύσκολα προσπελάσιμα και παρουσιάζουν παραβατικότητα ανεξάρτητα της ύπαρξης υποδομών ΑμεΑ (διαβάσεις πεζών, γωνίες σε σταυροδρόμια, σημεία μπροστά σε πολυσύχναστα καταστήματα και τράπεζες κ.λπ), (β) συμβάλλει σημαντικά στην ελευθέρωση των κεντρικών οδών της πόλης, με αποτέλεσμα την ασφαλή και χωρίς εμπόδια διέλευση, τόσο των ΙΧ οχημάτων όσων και των ΜΜΜ, (γ) η ανωτέρω αποσυμφόρηση μειώνει σημαντικά τις εκπομπές αέριων ρύπων στην καρδιά της πόλης, δεδομένου ότι μειώνει σε σημαντικό βαθμό τις σημειακές πηγές που παρουσιάζονται κατά τη στάση και την στάθμευση, (δ) συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων του δήμου, δεδομένου ότι εξορθολογίζει την διαδικασία βεβαίωσης των παραβάσεων από το δημοτική αστυνομία, (ε) συμβάλλει στην βελτίωση της επισκεψιμότητας στο καταστήματα του εμπορικού κέντρο, (στ) ενισχύει σημαντικά τις ιδιωτικές και δημόσιες υποδομές στάθμευσης της ευρύτερης περιοχής.

 

Ποσοτικά και Ποιοτικά Στοιχεία

 

Παρακάτω παρουσιάζονται δεδομένα καταγραφής στο διάστημα 01.10.2020 – 30.10.2020 :

 

Αριθμός καταγεγραμμένων ραμπών και θέσεων στάθμευσης: 60

Αριθμός παραβάσεων που καταγράφηκαν από το σύστημα : 754

Μέσος χρόνος διάρκειας παράνομης στάθμευσης: 13,5 λεπτά

Αριθμός βεβαιωμένων παρεμβάσεων από τη δημοτική αστυνομία: 238

Ποσό βεβαιωμένων οφειλών: 9.520 ευρώ

Ποσοστό μείωσης της παραβατικότητας σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2019 (εκτίμηση με βάση τις βεβαιωμένες παραβάσεις): 22%

 

Εξυπηρετούμενοι

Α) δημοτική αστυνομία

Β) Πολίτες με αναπηρία

Γ) 1.470 πολίτες

 

 

KPIs αναφορικά με την κάλυψη των στόχων της πλατφόρμας

 

Δείκτης (KPI): Αριθμός των παραβάσεων που καταγράφονται

Τιμή Στόχος για την περίοδο από 01.10.2020 – 30.10.2020 (Αριθμός): 450

Ποσοστό (%) επίτευξης για την περίοδο από 01.10.2020 – 30.10.2020: 168%

Τιμή Στόχος για το έτος 2020 (Αριθμός): 2.250

 

Δείκτης (KPI): Αριθμός των βεβαιωμένων παραβάσεων από τη δημοτική αστυνομία

Τιμή Στόχος για την περίοδο από 01.10.2020 – 30.10.2020 (Αριθμός): 150 (6.000 ευρώ)

Ποσοστό (%) επίτευξης για την περίοδο από 01.10.2020 – 30.10.2020: 159%

Τιμή Στόχος για το έτος 2020 (Αριθμός): 710 (28.400 ευρώ)

Έξυπνο Σύστημα Διαχείρισης Αθλητικών και Πολιτιστικών Γεγονότων - Δήμος Πεντέλης - Intelliserv Best City Awards 2020

Έξυπνο Σύστημα Διαχείρισης Αθλητικών και Πολιτιστικών Γεγονότων στο Δήμο Πεντέλης - Intelliserv

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Στόχοι

Η δραματική εξάπλωση της πανδημίας κατά το τελευταίο εξάμηνο δημιούργησε νέες συνθήκες, οι οποίες εκτός από την θωράκιση της υγείας κατά την αλληλεπίδραση των πολιτών, απαιτούν και την ανάπτυξη νέων εργαλείων που θα εξασφαλίζουν τις ποιοτικές συναλλαγές σε όλο το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους δήμους προς τους πολίτες. Επιπλέον, η υλοποίηση και εφαρμογή των εν λόγω εργαλείων πρέπει να έχει ως στόχο την διατήρησή τους όχι μόνο κατά την δύσκολη περίοδο της πανδημίας, αλλά και μετά από αυτή, τοποθετώντας σε νέες βάσεις τις σχέσεις και τις συναλλαγές του δήμου με τους πολίτες, ορίζοντας τους κανόνες για την δημιουργία πραγματικών έξυπνων πόλεων στο πλαίσιο της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο δήμος μας ανταποκρίθηκε άμεσα από τον Μάιο του 2020 και υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την οργάνωση και διαχείριση των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, με στόχο τόσο την εφαρμογή πολιτικών αντιμετώπισης του ιού στις εν λόγω δραστηριότητες, όσο και την εν γένει ορθολογική διαχείριση πόρων και υποδομών. Η ανάγκη αυτή προέκυψε δεδομένων των ιδιαίτερα ανεπτυγμένων τομέων πολιτισμού και αθλητισμού στο δήμο μας, οι οποίοι έπρεπε και πρέπει να συνεχίσουν τις δράσεις τους με ασφάλεια και ορθολογική διαχείριση. Το κολυμβητήριο, το κλειστό γυμναστήριο, τα γήπεδα τέννις, καθώς και ένα πλούσιο φεστιβάλ καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, έπρεπε να οργανωθούν με νέες ψηφιακές εφαρμογές, προκειμένου να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και με ασφάλεια.

 

Ιδέα, Σχεδιασμός συστημάτων και Καινοτομία

Η διαφορετικότητα των ανωτέρω δραστηριοτήτων επέβαλε το σχεδιασμό ενός πληροφοριακού συστήματος που θα κάλυπτε όλες τις ανάγκες και θα εξασφάλιζε την πρόσβαση από όλους. Παράλληλα, η ύπαρξη υφιστάμενων εφαρμογών που λειτουργούν κάτω από μια ενιαία πλατφόρμα επέβαλε την ίδια προσέγγιση και για το νέο σύστημα, το οποίο έπρεπε να λειτουργεί με ίδιους όρους και στο πλαίσιο των εφαρμογών έξυπνης πόλης που αναπτύχθηκαν κατά τον τελευταίο χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε το σύστημα IntelliServ, μέσω του οποίου ένας πολίτης μπορεί να κάνει κράτηση σε οποιαδήποτε αθλητική (κολυμβητήριο, τένις, αθλητικά προγράμματα κ.λπ) ή πολιτιστική δραστηριότητα (εκδηλώσεις, συναυλίες, θερινό σινεμά, τμήματα ζωγραφικής και χορού κ.λπ), χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του στους χώρους των δραστηριοτήτων αυτών.

Συγκεκριμένα, ο πολίτης εγγράφεται ηλεκτρονικά και ταυτοποιείται με χρήση κωδικού που αποστέλλεται στο κινητό ή εκφωνείται στο σταθερό που δηλώνεται κατά την εγγραφή. Με την εισαγωγή του εν λόγω κωδικού στο αντίστοιχο πεδίο, ενεργοποιείται ο λογαριασμός, και ο πολίτης έχει πλέον πρόσβαση προκειμένου να κάνει αίτηση για την πολιτιστική ή αθλητική δραστηριότητα που τον ενδιαφέρει.

Στην περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις, το σύστημα αποδέχεται την αίτηση και παράγει αυτόματα ένα μοναδικό ηλεκτρονικό πάσο με ενσωματωμένο QR code, το οποίο είτε τυπώνεται είτε αποθηκεύεται στο κινητό του πολίτη, προκειμένου να σαρωθεί κατά την είσοδο και κατά την έξοδο από τον πολιτιστικό ή τον αθλητικό χώρο.

Η καινοτομία του συστήματος είναι ότι δύναται να διαχειριστεί ταυτόχρονα διαφορετικές εκδηλώσεις ή γεγονότα με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά το καθένα. Έτσι στην περίπτωση του κολυμβητηρίου το σύστημα δίνει τη δυνατότητα επιλογής ημέρας, ώρας αλλά ακόμα και

διαδρομής εντός της πισίνας στην οποία επιθυμεί να κολυμπήσει ο πολίτης, ενώ παρουσιάζει αναλυτική εικόνα των -μέχρι τη στιγμή της αίτησης- κρατήσεων ανά ημέρα, ώρα και διαδρομή.

Αντιστοίχως, στην περίπτωση πολιτιστικής εκδήλωσης το σύστημα δίνει τη δυνατότητα προσωποποιημένης κράτησης, αλλά και την εισαγωγή επιπλέον ατόμων στην ίδια κράτηση προκειμένου να εξυπηρετηθούν οικογένειες ή παρέες με περισσότερα άτομα.

Εύκολα, γρήγορα και προπάντων με μηδενική επαφή μεταξύ πολιτών και στελεχών του δήμου, καθίσταται δυνατή η διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων, για τις οποίες μάλιστα τηρείται αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο, για την περίπτωση που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί ιχνηλάτηση λόγω Covid-19 και να ενημερωθούν όλοι οι πολίτες που εκτέθηκαν σε επαφή με πιθανό κρούσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο διαχειριστής ορίζει την ομάδα των ατόμων που πρέπει να ενημερωθεί και το σύστημα αποστέλλει αυτοματοποιημένο sms με σχετική προειδοποίηση. Η ομάδα αυτή ορίζεται με κριτήρια όπως (α) η ημέρα και η ώρα παρουσίας στην αθλητική εγκατάσταση ή (β) η συγκεκριμένη εκδήλωση στην οποία παρουσιάστηκε το κρούσμα, ενώ τα στοιχεία των πολιτών παραμένουν κρυπτογραφημένα στην βάση δεδομένων και δεν είναι προσβάσιμα από τον διαχειριστή.

 

Διαδικασία Υλοποίησης

Για την υλοποίηση του εν λόγω συστήματος ελήφθησαν υπόψη οι υφιστάμενες υποδομές πληροφορικής στο δήμο, όπως αυτές έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν από τις αρχές του 2020. Το νέο σύστημα αποτέλεσε μέρος της νέας πλατφόρμας έξυπνων πόλεων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός των ψηφιακών υπηρεσιών και οι πολίτες να έχουν την δυνατότητα πρόσβασης από την επίσημη διαδικτυακή πύλη του δήμου. Η διαφορετικότητα των ετερόκλητων πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων επέβαλε την συναναστροφή της ομάδας ανάπτυξης με στελέχη από διάφορες υπηρεσίες του δήμου, τα οποία διέθεταν διαφορετικό επίπεδο εξοικείωσης με τις ψηφιακές υπηρεσίες και εξέφραζαν διαφορετικές ανάγκες που έπρεπε να καλυφθούν.

Με γνώμονα τα ανωτέρω, το νέο σύστημα υλοποιήθηκε με τεχνολογίες ανοικτών προτύπων, ενώ αναπτύχθηκαν πλήρως δυναμικές ροές εργασιών, ούτως ώστε να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση γεγονότων με οποιαδήποτε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή του «σχεδιάζοντας για όλους», δόθηκε έμφαση στο σχεδιασμό των οθονών των πολιτών και των διαχειριστών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εύκολη χρήση από οποιοδήποτε χρήστη σε οποιαδήποτε συσκευή.

 

Οφέλη και αποτελέσματα

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία δίνει την δυνατότητα στα τμήματα πολιτισμού και αθλητισμού να λειτουργήσουν γρήγορα, αποτελεσματικά και με ασφάλεια, παρακάμπτοντας τις έντυπες λίστες και τηρώντας ψηφιακά αρχεία που εξασφαλίζουν αφενός μεν την ασφάλεια των δεδομένων, αφετέρου δε την ιχνηλάτηση των εμπλεκόμενων πολιτών σε περίπτωση κρούσματος Covid-19.

Επιπλέον των ανωτέρω, η νέα αυτή υπηρεσία δίνει μια μοναδική ευκαιρία για ορθολογική διαχείριση πόρων και υποδομών, δεδομένου ότι: (α) συμβάλει στην ισοκατανομή των πολιτών που συμμετέχουν στις αθλητικές δραστηριότητες σε μέρες, ώρες και προγράμματα, (β) παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις κρατήσεις και παράγει ειδοποιήσεις τυχόν υπερβάσεων στις συμμετοχές και (γ) δίνει κατευθύνσεις για το σχεδιασμό των επόμενων πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, μέσω της πλήρους σειράς στατιστικών που παράγει σε πραγματικό χρόνο.

Τέλος, η χρήση της νέας ψηφιακής υπηρεσίας δημιουργεί δικαιολογημένα και ένα αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες, οι οποίοι θέλουν και πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και προστατευμένοι κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους.

 

Ποσοτικά και Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Παρακάτω παρουσιάζονται δεδομένα καταγραφής στο διάστημα 01.06.2020 – 30.10.2020 :

 

Αριθμός έγκυρων χρηστών στο σύστημα: 1.973

Αριθμός καταγεγραμμένων αιτήσεων για πολιτιστικές εκδηλώσεις: 1.654

Αριθμός καταγεγραμμένων αιτήσεων για αθλητικές εκδηλώσεις: 4.658

Αριθμός επιβεβαιωμένων κρατήσεων από πολίτες που προσήλθαν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις: 1.249

Αριθμός επιβεβαιωμένων κρατήσεων από πολίτες που προσήλθαν στις αθλητικές εκδηλώσεις: 4.507

Αριθμός αυτόματα ειδοποιημένων ατόμων για κρούσμα Covid-19: 0,00

Μείωση των ατόμων που βρίσκονται στο χώρο των αθλητικών χώρων ταυτόχρονα (ημερήσια βάση): 13%

 

Εξυπηρετούμενοι

Α) Πολίτες

Β) Δημοτικοί υπάλληλοι

 

 

KPIs αναφορικά με την κάλυψη των στόχων της πλατφόρμας

 

Δείκτης (KPI): Αριθμός των ηλεκτρονικά καταγεγραμμένων αιτήσεων για πολιτιστικές εκδηλώσεις

Τιμή Στόχος για την περίοδο από 01.07.2020 – 30.10.2020: 2.100

Ποσοστό (%) επίτευξης για την περίοδο από 01.07.2020 – 30.10.2020: 79%

Τιμή Στόχος για το έτος 2020 (Αριθμός): 2.900

 

Δείκτης (KPI): Αριθμός των ηλεκτρονικά καταγεγραμμένων αιτήσεων για αθλητικές εκδηλώσεις

Τιμή Στόχος για την περίοδο από 01.07.2020 – 30.10.2020: 3.500

Ποσοστό (%) επίτευξης για την περίοδο από 01.07.2020 – 30.10.2020: 133%

Τιμή Στόχος για το έτος 2020 (Αριθμός): 5.500