Please wait...

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Δήμος Φυλής - Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση και παρακολούθηση έργων Δ. Φυλής που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους

Για 6η συνεχόμενη χρονιά συνεχίζουμε την συμβουλευτική υποστήριξη στο Δήμο Φυλής και ανακοινώνουμε την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και του Δήμου. Το αντικείμενο της υπηρεσίας του Τεχνικού συμβούλου περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς το Δήμο στα ακόλουθα διακριτά στάδια:

  1. Στάδιο αναζήτησης χρηματοδότησης
  2. Στάδιο ωρίμανσης έργων
  3. Στάδιο προετοιμασίας των φακέλων των προτάσεων
  4. Στάδιο Αξιολόγησης των προτάσεων
  5. Στάδιο υλοποίησης έργων και με υποστήριξη κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Δ. Φυλής - Πλατφόρμα ψηφιακής αποτύπωσης των ενεργειακών καταναλώσεων στις κτιριακές υποδομές, δημοτικές εγκαταστάσεις και κοινόχρηστους χώρους με ενσωματωμένα δεδομένα

Ανακοινώνουμε την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και του Δήμου Φυλής για την ανάπτυξη Πλατφόρμας Ψηφιακής Αποτύπωσης των Ενεργειακών Καταναλώσεων στις Κτιριακές Υποδομές, Δημοτικές Εγκαταστάσεις και Κοινόχρηστους Χώρους με ενσωματωμένα δεδομένα. Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής που περιλαμβάνει έξυπνους μετρητές και αισθητήρες που θα εγκατασταθούν σε τρεις (3) κτιριακές υποδομές του Δήμου, καθώς και η προμήθεια, αρχικοποίηση και παραμετροποίηση του συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης των δεδομένων που θα καταγράφουν οι έξυπνοι μετρητές, με στόχο την παρακολούθηση και κατ’ επέκταση την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων αυτών.

Παροχή υπηρεσιών διενέργειας μελέτης ταξινόμησης δεδομένων (Data Classification) για το πληροφοριακό σύστημα AIMMS της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.)

Aνακοινώνουμε την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της εταιρείας μας και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.). Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η εκπόνηση μελέτης ταξινόμησης δεδομένων για το πληροφοριακό σύστημα «AIMMS» της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.) που πρόκειται να φιλοξενηθεί στην υποδομή του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

Συντήρηση και Ανάπτυξη της πλατφόρμας MYRAE
- Δημιουργία ειδικού και ολοκληρωμένου περιβάλλοντος στην πλατφόρμα myRAE για την υποστήριξη των καταναλωτών στις περιπτώσεις που η διαβίβαση του παραπόνου στον προμηθευτή μέσω του myRae δεν οδήγησε σε ικανοποίηση του καταναλωτή. Ειδικότερα, εφόσον πρόκειται για αστικής ή εμπορικής φύσεως διαφορά, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών μέσων (online dispute resolution mechanisms), προκειμένου να προσφεύγουν σε διαμεσολάβηση.

- Ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος που θα υποστηρίζει και διαχειρίζεται τη διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, το οποίο θα ονομάζεται ENOMOS, κατά τρόπο που θα πληροί απαρεγκλίτως τα διαδικαστικά στάδια και τους ειδικούς όρους της διαμεσολάβησης, όπως προσδιορίζονται στην κείμενη νομοθεσία (ν. 4640/19, ΚΥΑ) και στους Κανονισμούς και τις κατευθύνσεις της ΡΑΕ, οι οποίοι έχουν γνωστοποιηθεί και έχουν γίνει ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον Ανάδοχο. 

Πιο αναλυτικά: ο ανάδοχος συμφωνεί να δημιουργήσει την πλατφόρμα ENOMOS η οποία θα συνδέεται λειτουργικά με την πλατφόρμα υποβολής παραπόνων MYRAE
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για το συντονισμό της υλοποίησης των εγκεκριμένων δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και του Δήμου Αχαρνών. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι η εξειδικευμένη υποστήριξη του Δήμου Αχαρνών για το συντονισμό της υλοποίησης των εγκεκριμένων δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Α. Τρίτσης. Ειδικότερα, η εταιρεία μας θα υποστηρίξει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών στην οικονομική και διοικητική διαχείριση των ενταγμένων έργων για χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», καθώς και την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης.