Please wait...

Disabled Ways - Ηλιούπολη - Best City Awards 2020

Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης ΥποδομώνΑμεΑ - DisabledWays

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στοχοθεσία

Η Ηλιούπολη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πόλους έλξης της Νότιας Αττικής λόγω της έντονης εμπορικής και γενικότερα επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζει, κυρίως γύρω από το εμπορικό της κέντρο. Με δεδομένη την συνολική ανάπλαση που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια σε όλα το εμπορικό κέντρο και τον μεγάλο αριθμό υποδομών ΑμεΑ (ράμπες και θέσεις στάθμευσης) που υλοποιήθηκαν, το εμπορικό κέντρο παρουσιάζει έντονη παραβατικότητα όσον αφορά την παρόδια στάθμευση, με έμφαση αυτή που εντοπίζεται στις εν λόγω υποδομές. Το πρόβλημα είναι εξαιρετικά έντονο κατά τις ώρες αιχμής και τα σαββατοκύριακα, τις ίδιες ακριβώς ώρες μετακίνησης πολιτών που δεν χρησιμοποιούν ιδιωτικό μεταφορικό μέσο.

Στόχος του εγκατεστημένου συστήματος είναι ο περιορισμός της ανωτέρω παραβατικότητας με τη χρήση σύγχρονων εποπτικών εργαλείων, που παρέχουν online πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για την στάθμευση των οχημάτων στην περιοχή παρέμβασης. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια πόλη βιώσιμη και φιλική για όλους χωρίς αποκλεισμούς και άνιση μεταχείριση.

 

Η ιδέα και η καινοτομία της

Η ιδέα για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού παραβάσεων στάθμευσης σε υποδομές ΑμεΑ προήλθε από τα συστήματα διαχείρισης ελεγχόμενης παρόδιας στάθμευσης, τα οποία λειτουργούν ήδη σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η αρχή λειτουργίας του συστήματος είναι ακριβώς ίδια, με τη διαφορά ότι χρησιμοποιείται κυρίως μπροστά σε ράμπες ΑμεΑ και δευτερευόντως σε θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ. Μεθοδολογικά το σύστημα εκμεταλλεύτηκε το ήδη εγκατεστημένο ιδιόκτητο ασύρματο δίκτυο LoRaWAN, το οποίο χρησιμοποιεί ο δήμος για την εξυπηρέτηση των IoT εφαρμογών του, ενώ αποτελεί μέρος της υφιστάμενης πλατφόρμας έξυπνων πόλεων IntelligentCity που λειτουργεί στο δήμο από το 2017 και απαριθμεί άλλες έξι εφαρμογές ψηφιακών υπηρεσιών για δημότες και επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, ο δήμος μας εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις υφιστάμενες εφαρμογές και έδωσε έμφαση στην ολοκλήρωση των ψηφιακών λύσεων στην λογική της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων, όπως αυτή απαιτείται για τους φορείς του δημοσίου και περιγράφεται στο πλαίσιο της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής.

 

Περιγραφή του συστήματος και της υλοποίηση του

Στο πλαίσιο υλοποίησης, ο δήμος προχώρησε αρχικά στην καταγραφή και ψηφιακή αποτύπωση των ραμπών και των θέσεων στάθμευσης για ΑμεΑ, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα παράνομης κατάληψης. Η αποτύπωση πραγματοποιήθηκε σε ψηφιακό χάρτη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η προβολή σε κατάλληλο ψηφιακό υπόβαθρο.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση εξήντα (60) ενδοδαπέδιων αισθητήρων στάθμευσης στις εν λόγω ράμπες και θέσεις στάθμευσης, ενώ καθένας από αυτούς ταυτίστηκε ηλεκτρονικά με την συγκεκριμένη θέση στην οποία τοποθετήθηκε, προκειμένου να αποτυπωθεί το ακριβές στίγμα του.

Αμέσως μετά κάθε αισθητήρας αναγνωρίστηκε και ταυτοποιήθηκε από το ασύρματο δίκτυο LoRaWAN, προκειμένου να καταστεί δυνατή εμφάνισή του στην εφαρμογή DisabledWays της πλατφόρμας IntelligentCity.

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι ποιότητας δικτύου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεχής και απρόσκοπτη μετάδοση δεδομένων από το πεδίο στην εφαρμογή.

Αναφορικά με την λειτουργία του συστήματος, οι ανωτέρω αναφερόμενοι αισθητήρες ενεργοποιούνται όταν στις θέσεις αυτές σταθμεύσει κάποιο όχημα που παρεμποδίζει την έλευση ατόμων με αναπηρία ή την στάθμευση οχημάτων ΑμεΑ. Μέσω της χρήσης του ασύρματου δικτύου του δήμου, οι αισθητήρες μεταδίδουν το μήνυμα τους στην εφαρμογή διαχείρισης, η οποία λειτουργεί στις κινητές συσκευές των δημοτικών αστυνόμων, προκειμένου οι τελευταίοι να επέμβουν εντοπισμένα και σε πραγματικό χρόνο και να βεβαιώσουν την παράβαση.

Η διάθεση των υπηρεσιών είναι πολυκαναλική και πραγματοποιείται τόσο μέσω κεντρικής διαδικτυακής πύλης, όσο και μέσω μίας εφαρμογής για κινητές συσκευές (App), η οποία διατίθεται

για λειτουργικά Android και iOS. Κάθε χρήστης, ανάλογα με τις δυνατότητες πρόσβασης και τον ρόλο που του έχει ανατεθεί, έχει δικαίωμα να εισέλθει στις αντίστοιχες υπηρεσίες μέσω του ίδιου App. Το κεντρικό σύστημα διαχείρισης της πλατφόρμας διαθέτει πλήρες και αναλυτικό dashboard με στατιστικά και αναλύσεις που περιλαμβάνουν την διαχρονική παρακολούθηση της παραβατικότητας ανά σημείο αλλά και την συνολική διακύμανση των παραβάσεων σε βάθος χρόνου.

 

 

Οφέλη και Αποτελέσματα

Πλέον της προφανούς ωφέλειας προς τα άτομα με αναπηρία και της δημιουργίας ενός περισσότερο φιλικού περιβάλλοντος για την συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού, το σύστημα αποτελεί μια τομή για την πόλη μας για τους εξής λόγους: (α) συμβάλλει στην συνολική βελτίωση της αστικής κινητικότητας, δεδομένου ότι παρακολουθεί σημεία τα οποία από μόνα τους είναι δύσκολα προσπελάσιμα και παρουσιάζουν παραβατικότητα ανεξάρτητα της ύπαρξης υποδομών ΑμεΑ (διαβάσεις πεζών, γωνίες σε σταυροδρόμια, σημεία μπροστά σε πολυσύχναστα καταστήματα και τράπεζες κ.λπ), (β) συμβάλλει σημαντικά στην ελευθέρωση των κεντρικών οδών της πόλης, με αποτέλεσμα την ασφαλή και χωρίς εμπόδια διέλευση, τόσο των ΙΧ οχημάτων όσων και των ΜΜΜ, (γ) η ανωτέρω αποσυμφόρηση μειώνει σημαντικά τις εκπομπές αέριων ρύπων στην καρδιά της πόλης, δεδομένου ότι μειώνει σε σημαντικό βαθμό τις σημειακές πηγές που παρουσιάζονται κατά τη στάση και την στάθμευση, (δ) συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων του δήμου, δεδομένου ότι εξορθολογίζει την διαδικασία βεβαίωσης των παραβάσεων από το δημοτική αστυνομία, (ε) συμβάλλει στην βελτίωση της επισκεψιμότητας στο καταστήματα του εμπορικού κέντρο, (στ) ενισχύει σημαντικά τις ιδιωτικές και δημόσιες υποδομές στάθμευσης της ευρύτερης περιοχής.

 

Ποσοτικά και Ποιοτικά Στοιχεία

 

Παρακάτω παρουσιάζονται δεδομένα καταγραφής στο διάστημα 01.10.2020 – 30.10.2020 :

 

Αριθμός καταγεγραμμένων ραμπών και θέσεων στάθμευσης: 60

Αριθμός παραβάσεων που καταγράφηκαν από το σύστημα : 754

Μέσος χρόνος διάρκειας παράνομης στάθμευσης: 13,5 λεπτά

Αριθμός βεβαιωμένων παρεμβάσεων από τη δημοτική αστυνομία: 238

Ποσό βεβαιωμένων οφειλών: 9.520 ευρώ

Ποσοστό μείωσης της παραβατικότητας σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2019 (εκτίμηση με βάση τις βεβαιωμένες παραβάσεις): 22%

 

Εξυπηρετούμενοι

Α) δημοτική αστυνομία

Β) Πολίτες με αναπηρία

Γ) 1.470 πολίτες

 

 

KPIs αναφορικά με την κάλυψη των στόχων της πλατφόρμας

 

Δείκτης (KPI): Αριθμός των παραβάσεων που καταγράφονται

Τιμή Στόχος για την περίοδο από 01.10.2020 – 30.10.2020 (Αριθμός): 450

Ποσοστό (%) επίτευξης για την περίοδο από 01.10.2020 – 30.10.2020: 168%

Τιμή Στόχος για το έτος 2020 (Αριθμός): 2.250

 

Δείκτης (KPI): Αριθμός των βεβαιωμένων παραβάσεων από τη δημοτική αστυνομία

Τιμή Στόχος για την περίοδο από 01.10.2020 – 30.10.2020 (Αριθμός): 150 (6.000 ευρώ)

Ποσοστό (%) επίτευξης για την περίοδο από 01.10.2020 – 30.10.2020: 159%

Τιμή Στόχος για το έτος 2020 (Αριθμός): 710 (28.400 ευρώ)