img

Please wait...

Τεχνικοί Σύμβουλοι Δημοσίου

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα διαχείρισης διαγωνισμών του ΟΠΑΝ Πειραιά για υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η υποστήριξη και η παροχή τεχνογνωσίας στον Ο.Π.Α.Ν. Πειραιά για υπηρεσίες στις οποίες η Αναθέτουσα Αρχή προτίθεται να προχωρήσει σε διαγωνιστική διαδικασία. Η υποστήριξη αφορά σε υπηρεσίες που απαιτούν τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών, που δε δύναται να καλυφθούν επαρκώς από το υφιστάμενο προσωπικό της Αναθέτουσας αρχής. Η εταιρεία μας θα παρέχει ad hoc τεχνικές συμβουλές σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου της και της διαθέσιμης τεχνογνωσίας.

Η εταιρεία μας θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή σε θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία προετοιμασίας, δημοσιοποίησης, αξιολόγησης και σύναψης δημοσίων συμβάσεων (τεύχη δημοπράτησης, τεχνικές εκθέσεις, σχέδια σύμβασης κ.λπ.), καθώς και την απρόσκοπτη υλοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Παράλληλα, θα υπάρχει άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής για κάθε σχετικό θέμα που αφορά στην προετοιμασία των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Η εταιρεία μας, στο πλαίσιο της παρούσας υποστήριξης, θα παρέχει επιπρόσθετα τις αναγκαίες κατευθύνσεις στα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου η προετοιμασία των διαγωνιστικών διαδικασιών των επιλεγμένων υπηρεσιών να συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εταιρεία μας θα παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:

 • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών κωδικοποίησης σταδίων για την προετοιμασία επιλεγμένων υπηρεσιών, που είναι εγγεγραμμένες ή πρόκειται να εγγραφούν στον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής.
 • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία των διαγωνιστικών διαδικασιών.
 • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου η προετοιμασία των επιλεγμένων υπηρεσιών να συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την σύνταξη-διατύπωση εισηγήσεων και αποφάσεων των αρμοδίων αποφαινόμενων οργάνων για την προετοιμασία των διαγωνιστικών διαδικασιών των εν λόγω υπηρεσιών.
 • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων και την επικαιροποίηση υφιστάμενων, καθώς και άλλων συναφών εγγράφων που κρίνονται απαραίτητα για τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών των εν λόγω υπηρεσιών. Εξαιρούνται οι μελέτες τεχνικών έργων, όπως στατικές-αρχιτεκτονικές, τοπογραφικές, χωροταξικές, ηλεκτρομηχανολογικές, υδραυλικές, οδοποιίας κ.α.
 • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την σύνταξη προσκλήσεων ενδιαφέροντος, προκηρύξεων, διακηρύξεων, συμβάσεων και άλλων συναφών εγγράφων που κρίνονται απαραίτητα για τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών των εν λόγω υπηρεσιών.
Προπαρασκευαστικές Ενέργειες Ωρίμανσης Δράσεων Διαχείρισης Αποβλήτων στο δήμο Αιγάλεω (Υποέργο 1 της Πράξης με κωδ. MIS 5001708)

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η υλοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται για την προετοιμασία των επιμέρους διαγωνισμών για την πράξη με τίτλο  «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω», η οποία θα υλοποιηθεί μέσω πέντε υποέργων ως κάτωθι:

 • Υποέργο 1: Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης των δράσεων διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω, προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 • Υποέργο 2: Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και κάδων κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος στο Δήμο Αιγάλεω, προϋπολογισμού 167.152,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 • Υποέργο 3: Προμήθεια απορριμματοφόρου για μεταφορά των βιοαποβλήτων, προϋπολογισμού 186.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 • Υποέργο 4: Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω, προϋπολογισμού 4.067,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 • Υποέργο 5: Παροχή υπηρεσίας συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 

Οι απαιτούμενες προκαταρκτικές ενέργειες αναλύονται σε ενέργειες σχεδιασμού και σε ενέργειες ωρίμανσης της πράξης ως εξής:

 

Ενέργειες Σχεδιασμού

 • Διεξαγωγή έρευνας αγοράς για τον υπό προμήθεια εξοπλισμό
 • Εκπόνηση ανάλυσης SWOT

Οι ενέργειες σχεδιασμού αφορούν αρχικά στον ενδελεχή έλεγχο της αγοράς, πραγματοποιώντας αντίστοιχη έρευνα για όλα τα υπό προμήθεια είδη εξοπλισμού. Ο ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την εν λόγω έρευνα, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε υπό προμήθεια είδους εξοπλισμού, όπως αυτά υποβλήθηκαν στην πρόταση χρηματοδότησης για την ένταξη της πράξης και αποτυπώνονται στο παράρτημα Α της παρούσης. Σκοπός της έρευνας θα είναι η εύρεση της βέλτιστης λύσης για κάθε είδος εξοπλισμού, με βάση την σχέση ποιότητας – τιμής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ενεργειών σχεδιασμού ο ανάδοχος θα προχωρήσει στην εκπόνηση SWOT ανάλυσης, όπου θα καταγράψει αναλυτικά τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα (Weaknesses) σημεία του δήμου αναφορικά με την υλοποίηση της πράξης, καθώς και τις ευκαιρίες (Opportunities) και απειλές (Threats) που υπάρχουν. Τα δυνατά και αδύνατα σημεία θα αναλύουν επί παραδείγματι τις ικανότητες του προσωπικού και των στελεχών, τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του Δήμου και την τεχνογνωσία, ενώ  οι ευκαιρίες και οι απειλές θα αποτυπώνουν πλήρως τις μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος τις οποίες ο δήμος θα πρέπει να εντοπίσει, να προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Η ανάλυση SWOT θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και συμπληρωματικό μέσο που θα βοηθήσει στην προκαταρτική εξέταση και την εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων για την ωρίμανση και εν συνεχεία υλοποίηση της πράξης.

 

Ενέργειες ωρίμανσης

 • Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης – τεχνικών προδιαγραφών για το Υποέργο 2 : Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και κάδων κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος στο Δήμο Αιγάλεω.
 • Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης – τεχνικών προδιαγραφών για το Υποέργο 3 : Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος για μεταφορά των βιοαποβλήτων.
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το Υποέργο 2: Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και κάδων κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος στο Δήμο Αιγάλεω.
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το Υποέργο 3 : Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος για μεταφορά των βιοαποβλήτων.
 • Σύνταξη πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το Υποέργο 4: Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω.

Στο πλαίσιο των ενεργειών ωρίμανσης της πράξης ο ανάδοχος θα αναλάβει την ωρίμανση των υποέργων 2, 3 και 4 της πράξης, ώστε να προετοιμαστούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τους αντίστοιχους διαγωνισμούς. Επισημαίνεται ότι το υποέργο 5, βρίσκεται σε διαδικασία πλήρους ωριμότητας, όπως προκύπτει και από τα υποβληθέντα στοιχεία στην πρόταση χρηματοδότησης, καθώς έχει εκπονηθεί η μελέτη της υπηρεσίας, η οποία και υποβλήθηκε. 

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης για την Ωρίμανση της πράξης: «Ενεργειακή και Τεχνολογική Αναβάθμιση και Διαχείριση του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Επιδαύρου'

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η εξειδικευμένη υποστήριξη του Δήμου Επιδαύρου για την ωρίμανση της πράξης «Ενεργειακή και Τεχνολογική Αναβάθμιση και Διαχείριση του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Επιδαύρου», που πρόκειται να ενταχθεί στο πρόγραμμα Jessica ή σε άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Οι παρεχόμενες από τον Τεχνικό Σύμβουλο υπηρεσίες υποστήριξης είναι απαραίτητες προκειμένου να σχεδιαστεί και να ωριμάσει η ανωτέρω αναφερθείσα πράξη. Οι εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνουν: 

 • Καταγραφή και ψηφιακή αποτύπωση του συνόλου του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού (ιστοί, φωτιστικά και χαρακτηριστικά αυτών).
 • Σύνταξη αναλυτικής περιγραφής φυσικού αντικειμένου της προς ωρίμανση πράξης.
 • Ενδιάμεση Αναφορά Προόδου.
 • Σύνταξη τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.
 • Σύνταξη λοιπών δικαιολογητικών (τεύχη διακήρυξης, προδιαγραφές κ.λπ).
 • Απολογιστική έκθεση αξιολόγησης της ωρίμανσης.
Τεχνική υποστήριξη της Αναπτυξιακής Εταιρείας του δήμου Αμαρουσίου για την ωρίμανση του έργου ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η εξειδικευμένη υποστήριξη του Δήμου Μεγαρέων για την ωρίμανση του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Αμαρουσίου». Στο πλαίσιο της υπηρεσίας, ο δήμος Αμαρουσίου προέλαβε την εταιρεια μας, η οποία ανέλαβε να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας (CPV: 79314000-8 Μελέτη σκοπιμότητας), στην οποία εξετάστηκαν όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα χρηματοδοτικά μοντέλα και  διερευνήθηκε ποιο ή ποια από αυτά δύνανται να εφαρμοστούν και είναι κατάλληλα στην περίπτωση του Αμαρουσίου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας ανάθεσης εξετάστηκε η βιωσιμότητα κάθε πιθανού χρηματοδοτικού μοντέλου, με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, κατάλληλου για χρηματοοικονομικές αναλύσεις και αναλύσεις βιωσιμότητας – σκοπιμότητας. Στο εν λόγω λογισμικό ως δεδομένα εισόδου, εκτός από τις μεταβλητές που ορίζει κάθε χρηματοδοτικό μοντέλο, εισήχθησαν και όλα τα δεδομένα της υφιστάμενης κατάστασης του δικτύου οδοφωτισμού (αριθμός και είδος φωτιστικών, καταναλώσεις και έξοδα σε ηλεκτρική ενέργεια με βάση τους λογαριασμούς της ΔΕΗ κ.λπ).

Συμπερασματικά, η μελέτη σκοπιμότητας απάντησε σε συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν:

 1. στο εάν είναι σκόπιμη και αποδοτική μια τέτοια σύμβαση για την αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού, δεδομένων των μεταβλητών κάθε χρηματοδοτικού μοντέλου, αλλά και των καταγραφών που έχουν γίνει στο παρελθόν,
 2. στην επιλογή του βέλτιστου χρηματοδοτικού μοντέλου, αλλά και του ευνοϊκότερου σεναρίου στο εκάστοτε χρηματοδοτικό μοντέλο και
 3. στην βέλτιστη οικονομική συμφωνία που θα προκύψει στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων με τον ανάδοχο που θα αναλάβει την αναβάθμιση του δικτύου. 

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού επιλεγεί το κατάλληλο χρηματοδοτικό μοντέλο και το ευνοϊκότερο σενάριο, προετοίμασε το δήμο, προκειμένου ο τελευταίος να προχωρήσει στην διαγωνιστική διαδικασία, από την οποία θα προκύψει ο ανάδοχος που θα αναλάβει την αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία μας εκτέλεσε τις κάτωθι ενέργειες:

 • Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για τα νέα φωτιστική και για το σύστημα τηλε-ελέγχου και τηλε-διαχείρισης.
 • Σύνταξη Τεύχους Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
 • Σύνταξη Τευχών Διακήρυξης για διαγωνισμό με την μέθοδο του δανεισμού ή την μέθοδο της μακροχρόνιας παραχώρησης.
 • Σύνταξη Περίληψης Διαγωνισμού.
 • Σύνταξη Σχεδίου Σύμβασης .
 • Υποστήριξη σε λοιπά δικαιολογητικών και διαδικασίες που θα απαιτηθούν για την ένταξη του δήμου στο χρηματοδοτικό μοντέλο που θα αποφασιστεί.

 

Προετοιμασία και Υποβολή Φακέλου της εταιρίας ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Α και Τύπου Β

Σκοπός της υπηρεσίας ήταν ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εγκατάσταση Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας της εταιρίας ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε. σύμφωνα με το πρότυπο 1429 με παράλληλη κάλυψη των οδηγών εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2, 1431-3:2008, ως Τελικού Δικαιούχου προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και καταγραφή και ανάλυση όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του υφιστάμενου πλαισίου Προτύπου Διαχειριστικής Επάρκειας Τελικού Δικαιούχου και τη βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας του. Ο φορέας πιστοποίησης στον οποίο απευθύνθηκε η εταιρία για τον έλεγχο του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας είναι η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

 

Φάσεις του έργου

Οι φάσεις του έργου ήταν οι κάτωθι:

 • Διαγνωστική Μελέτη
 • Ενημέρωση προσωπικού
 • Ανάπτυξη Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας ΕΛΟΤ 1429 και των οδηγών εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2, 1431-3:2008
 • Εκπαίδευση Προσωπικού
 • Δοκιμαστική Εφαρμογή
 • Πιστοποίηση