Please wait...

Τεχνικοί Σύμβουλοι Δημοσίου

Προπαρασκευαστικές Ενέργειες Ωρίμανσης Δράσεων Διαχείρισης Αποβλήτων στο δήμο Γλυφάδας - Υποέργο 1 της Πράξης με κωδ. MIS 5001853

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η υλοποίηση των προκαταρκτικών ενεργειών που απαιτούνται για την προετοιμασία των επιμέρους διαγωνισμών για την πράξη με τίτλο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας» με ΟΠΣ (MIS) 5001853, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω πέντε (5) υποέργων ως κάτωθι:

Υποέργο 1: Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης των δράσεων διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας, προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Υποέργο 2: Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία νέου ρεύματος συλλογής των Βιοαποβλήτων και των Οργανικών στο Δήμο Γλυφάδας, προϋπολογισμού 230.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Υποέργο 3: Προμήθεια μηχανημάτων για τη δημιουργία νέου ρεύματος συλλογής των Βιοαποβλήτων και των Οργανικών στο Δήμο Γλυφάδας, προϋπολογισμού 411.680,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Υποέργο 4: Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας, προϋπολογισμού 6.547,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Υποέργο 5: Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, προϋπολογισμού 18.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι απαιτούμενες προκαταρκτικές ενέργειες αναλύονται σε ενέργειες σχεδιασμού και σε ενέργειες ωρίμανσης της πράξης ως εξής:

Ενέργειες Σχεδιασμού

 • Διεξαγωγή έρευνας αγοράς για τον υπό προμήθεια εξοπλισμό
 • Εκπόνηση ανάλυσης SWOT

Οι ενέργειες σχεδιασμού αφορούν αρχικά στον ενδελεχή έλεγχο της αγοράς, πραγματοποιώντας αντίστοιχη έρευνα για όλα τα υπό προμήθεια είδη εξοπλισμού. Ο προσφέρων πρόκειται να πραγματοποιήσει την εν λόγω έρευνα, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε υπό προμήθεια είδους εξοπλισμού, όπως αυτά υποβλήθηκαν στην πρόταση χρηματοδότησης για την ένταξη της πράξης.
Βασικό στόχο της έρευνας που θα πραγματοποιηθεί αποτελεί η διερεύνηση για τη βέλτιστη λύση για κάθε είδος εξοπλισμού, με βάση την σχέση ποιότητας – τιμής.
Παράλληλα, στο πλαίσιο των ενεργειών σχεδιασμού η εταιρία μας πρόκειται να εκπονήσει εμπεριστατωμένη SWOT ανάλυση, όπου θα καταγράφονται αναλυτικά τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα (Weaknesses) σημεία του δήμου αναφορικά με την υλοποίηση της πράξης, καθώς και τις ευκαιρίες (Opportunities) και απειλές (Threats) που ενδεχομένως εμφανιστούν από την υλοποίηση ή/και κατά την διάρκεια υλοποίησης της εν λόγω Πράξης. Τα δυνατά και αδύνατα σημεία θα αναλύουν επί παραδείγματι τις ικανότητες του προσωπικού και των στελεχών, τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του Δήμου και την τεχνογνωσία, ενώ οι ευκαιρίες και οι απειλές θα αποτυπώνουν πλήρως τις μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος τις οποίες ο δήμος θα πρέπει να εντοπίσει, να προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Η ανάλυση SWOT θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και συμπληρωματικό μέσο που θα βοηθήσει στην προκαταρτική εξέταση και την εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων για την ωρίμανση και εν συνεχεία υλοποίηση της πράξης.

Ενέργειες ωρίμανσης

 • Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης – τεχνικών προδιαγραφών για το Υποέργο 2 : Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία νέου ρεύματος συλλογής των Βιοαποβλήτων και των Οργανικών στο Δήμο Γλυφάδας.
 • Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης – τεχνικών προδιαγραφών για το Υποέργο 3 : Προμήθεια μηχανημάτων για τη δημιουργία νέου ρεύματος συλλογής των Βιοαποβλήτων και των Οργανικών στο Δήμο Γλυφάδας.
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το Υποέργο 2: Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία νέου ρεύματος συλλογής των Βιοαποβλήτων και των Οργανικών στο Δήμο Γλυφάδας
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το Υποέργο 3 : Προμήθεια μηχανημάτων για τη δημιουργία νέου ρεύματος συλλογής των Βιοαποβλήτων και των Οργανικών στο Δήμο Γλυφάδας.
 • Σύνταξη πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το Υποέργο 4: Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας.

Στο πλαίσιο των ενεργειών ωρίμανσης της πράξης θα πραγματοποιηθεί η ωρίμανση των υποέργων 2, 3 και 4 της πράξης, ώστε να προετοιμαστούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τους αντίστοιχους διαγωνισμούς.
Σημειώνεται ότι κατά την εκτέλεση των ως άνω εργασιών θα ληφθούν υπόψη οι προκαταρκτικές τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών εξοπλισμού και η προκαταρκτική περιγραφή εργασιών δημοσιότητας, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Α της μελέτης που εκπονήθηκε από τον Δήμο Γλυφάδας στα πλαίσια του υποέργου1. Επιπλέον, θα ληφθούν υπόψη η έρευνα αγοράς και η ανάλυση SWOT που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των ενεργειών σχεδιασμού.

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση και παρακολούθηση έργων του δήμου Ασπροπύργου που χρηματοδοτούνται απο Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η εξειδικευμένη υποστήριξη του Δήμου Ασπροπύργου για την ωρίμανση και παρακολούθηση έργων που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους. Η υποστήριξη αφορά σε πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε θέματα ωρίμανσης, αλλά και χρηματοδότησης που δε δύναται να καλυφθούν επαρκώς από το υφιστάμενο προσωπικού του Δήμου. Ο Σύμβουλος θα παρέχει υποστήριξη σε έργα για τα οποία ο Δήμος προτίθεται να υποβάλλει φάκελο για χρηματοδότηση είτε από εθνικούς είτε από ευρωπαϊκούς πόρους κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η υποστήριξη αυτή θα συνίσταται στα εξής:

 • Εκπόνηση σχεδίου πρότασης με σαφή αποτύπωση των προτεινόμενων δράσεων, των στόχων και του προϋπολογισμού ανά πρόσκληση.
 • Ωρίμανση φακέλων πράξεων για χρηματοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους.
 • Σύνταξη μελετών  για  την  ωρίμανση  φακέλων πράξεων για χρηματοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους. Εξαιρούνται οι μελέτες τεχνικών έργων, όπως στατικές-αρχιτεκτονικές, τοπογραφικές, χωροταξικές, ηλεκτρομηχανολογικές, υδραυλικές, οδοποιίας κ.α
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την ωρίμανση  φακέλων πράξεων για χρηματοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους.
 • Σύνταξη τεχνικών δελτίων του ΟΠΣ για πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.
 • Υποστήριξη στη διαχείριση κάθε ψηφιακής εφαρμογής (ΟΠΣ, ΕΣΗΔΗΣ κλπ.) σχετιζόμενης με τις διαδικασίες ένταξης και υλοποίησης πράξεων του ΕΣΠΑ.
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα διαχείρισης διαγωνισμών του ΟΠΑΝ Πειραιά για υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η υποστήριξη και η παροχή τεχνογνωσίας στον Ο.Π.Α.Ν. Πειραιά για υπηρεσίες στις οποίες η Αναθέτουσα Αρχή προτίθεται να προχωρήσει σε διαγωνιστική διαδικασία. Η υποστήριξη αφορά σε υπηρεσίες που απαιτούν τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών, που δε δύναται να καλυφθούν επαρκώς από το υφιστάμενο προσωπικό της Αναθέτουσας αρχής. Η εταιρεία μας θα παρέχει ad hoc τεχνικές συμβουλές σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου της και της διαθέσιμης τεχνογνωσίας.

Η εταιρεία μας θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή σε θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία προετοιμασίας, δημοσιοποίησης, αξιολόγησης και σύναψης δημοσίων συμβάσεων (τεύχη δημοπράτησης, τεχνικές εκθέσεις, σχέδια σύμβασης κ.λπ.), καθώς και την απρόσκοπτη υλοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Παράλληλα, θα υπάρχει άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής για κάθε σχετικό θέμα που αφορά στην προετοιμασία των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Η εταιρεία μας, στο πλαίσιο της παρούσας υποστήριξης, θα παρέχει επιπρόσθετα τις αναγκαίες κατευθύνσεις στα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου η προετοιμασία των διαγωνιστικών διαδικασιών των επιλεγμένων υπηρεσιών να συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εταιρεία μας θα παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:

 • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών κωδικοποίησης σταδίων για την προετοιμασία επιλεγμένων υπηρεσιών, που είναι εγγεγραμμένες ή πρόκειται να εγγραφούν στον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής.
 • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία των διαγωνιστικών διαδικασιών.
 • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου η προετοιμασία των επιλεγμένων υπηρεσιών να συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την σύνταξη-διατύπωση εισηγήσεων και αποφάσεων των αρμοδίων αποφαινόμενων οργάνων για την προετοιμασία των διαγωνιστικών διαδικασιών των εν λόγω υπηρεσιών.
 • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων και την επικαιροποίηση υφιστάμενων, καθώς και άλλων συναφών εγγράφων που κρίνονται απαραίτητα για τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών των εν λόγω υπηρεσιών. Εξαιρούνται οι μελέτες τεχνικών έργων, όπως στατικές-αρχιτεκτονικές, τοπογραφικές, χωροταξικές, ηλεκτρομηχανολογικές, υδραυλικές, οδοποιίας κ.α.
 • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την σύνταξη προσκλήσεων ενδιαφέροντος, προκηρύξεων, διακηρύξεων, συμβάσεων και άλλων συναφών εγγράφων που κρίνονται απαραίτητα για τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών των εν λόγω υπηρεσιών.
Προπαρασκευαστικές Ενέργειες Ωρίμανσης Δράσεων Διαχείρισης Αποβλήτων στο δήμο Αιγάλεω (Υποέργο 1 της Πράξης με κωδ. MIS 5001708)

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η υλοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται για την προετοιμασία των επιμέρους διαγωνισμών για την πράξη με τίτλο  «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω», η οποία θα υλοποιηθεί μέσω πέντε υποέργων ως κάτωθι:

 • Υποέργο 1: Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης των δράσεων διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω, προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 • Υποέργο 2: Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και κάδων κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος στο Δήμο Αιγάλεω, προϋπολογισμού 167.152,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 • Υποέργο 3: Προμήθεια απορριμματοφόρου για μεταφορά των βιοαποβλήτων, προϋπολογισμού 186.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 • Υποέργο 4: Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω, προϋπολογισμού 4.067,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 • Υποέργο 5: Παροχή υπηρεσίας συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 

Οι απαιτούμενες προκαταρκτικές ενέργειες αναλύονται σε ενέργειες σχεδιασμού και σε ενέργειες ωρίμανσης της πράξης ως εξής:

 

Ενέργειες Σχεδιασμού

 • Διεξαγωγή έρευνας αγοράς για τον υπό προμήθεια εξοπλισμό
 • Εκπόνηση ανάλυσης SWOT

Οι ενέργειες σχεδιασμού αφορούν αρχικά στον ενδελεχή έλεγχο της αγοράς, πραγματοποιώντας αντίστοιχη έρευνα για όλα τα υπό προμήθεια είδη εξοπλισμού. Ο ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την εν λόγω έρευνα, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε υπό προμήθεια είδους εξοπλισμού, όπως αυτά υποβλήθηκαν στην πρόταση χρηματοδότησης για την ένταξη της πράξης και αποτυπώνονται στο παράρτημα Α της παρούσης. Σκοπός της έρευνας θα είναι η εύρεση της βέλτιστης λύσης για κάθε είδος εξοπλισμού, με βάση την σχέση ποιότητας – τιμής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ενεργειών σχεδιασμού ο ανάδοχος θα προχωρήσει στην εκπόνηση SWOT ανάλυσης, όπου θα καταγράψει αναλυτικά τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα (Weaknesses) σημεία του δήμου αναφορικά με την υλοποίηση της πράξης, καθώς και τις ευκαιρίες (Opportunities) και απειλές (Threats) που υπάρχουν. Τα δυνατά και αδύνατα σημεία θα αναλύουν επί παραδείγματι τις ικανότητες του προσωπικού και των στελεχών, τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του Δήμου και την τεχνογνωσία, ενώ  οι ευκαιρίες και οι απειλές θα αποτυπώνουν πλήρως τις μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος τις οποίες ο δήμος θα πρέπει να εντοπίσει, να προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Η ανάλυση SWOT θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και συμπληρωματικό μέσο που θα βοηθήσει στην προκαταρτική εξέταση και την εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων για την ωρίμανση και εν συνεχεία υλοποίηση της πράξης.

 

Ενέργειες ωρίμανσης

 • Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης – τεχνικών προδιαγραφών για το Υποέργο 2 : Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και κάδων κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος στο Δήμο Αιγάλεω.
 • Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης – τεχνικών προδιαγραφών για το Υποέργο 3 : Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος για μεταφορά των βιοαποβλήτων.
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το Υποέργο 2: Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και κάδων κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος στο Δήμο Αιγάλεω.
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το Υποέργο 3 : Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος για μεταφορά των βιοαποβλήτων.
 • Σύνταξη πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το Υποέργο 4: Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω.

Στο πλαίσιο των ενεργειών ωρίμανσης της πράξης ο ανάδοχος θα αναλάβει την ωρίμανση των υποέργων 2, 3 και 4 της πράξης, ώστε να προετοιμαστούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τους αντίστοιχους διαγωνισμούς. Επισημαίνεται ότι το υποέργο 5, βρίσκεται σε διαδικασία πλήρους ωριμότητας, όπως προκύπτει και από τα υποβληθέντα στοιχεία στην πρόταση χρηματοδότησης, καθώς έχει εκπονηθεί η μελέτη της υπηρεσίας, η οποία και υποβλήθηκε. 

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης για την Ωρίμανση της πράξης: «Ενεργειακή και Τεχνολογική Αναβάθμιση και Διαχείριση του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Επιδαύρου'

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η εξειδικευμένη υποστήριξη του Δήμου Επιδαύρου για την ωρίμανση της πράξης «Ενεργειακή και Τεχνολογική Αναβάθμιση και Διαχείριση του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Επιδαύρου», που πρόκειται να ενταχθεί στο πρόγραμμα Jessica ή σε άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Οι παρεχόμενες από τον Τεχνικό Σύμβουλο υπηρεσίες υποστήριξης είναι απαραίτητες προκειμένου να σχεδιαστεί και να ωριμάσει η ανωτέρω αναφερθείσα πράξη. Οι εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνουν: 

 • Καταγραφή και ψηφιακή αποτύπωση του συνόλου του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού (ιστοί, φωτιστικά και χαρακτηριστικά αυτών).
 • Σύνταξη αναλυτικής περιγραφής φυσικού αντικειμένου της προς ωρίμανση πράξης.
 • Ενδιάμεση Αναφορά Προόδου.
 • Σύνταξη τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.
 • Σύνταξη λοιπών δικαιολογητικών (τεύχη διακήρυξης, προδιαγραφές κ.λπ).
 • Απολογιστική έκθεση αξιολόγησης της ωρίμανσης.