Please wait...

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα διαχείρισης διαγωνισμών του ΟΠΑΝ Πειραιά για υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η υποστήριξη και η παροχή τεχνογνωσίας στον Ο.Π.Α.Ν. Πειραιά για υπηρεσίες στις οποίες η Αναθέτουσα Αρχή προτίθεται να προχωρήσει σε διαγωνιστική διαδικασία. Η υποστήριξη αφορά σε υπηρεσίες που απαιτούν τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών, που δε δύναται να καλυφθούν επαρκώς από το υφιστάμενο προσωπικό της Αναθέτουσας αρχής. Η εταιρεία μας θα παρέχει ad hoc τεχνικές συμβουλές σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου της και της διαθέσιμης τεχνογνωσίας.

Η εταιρεία μας θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή σε θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία προετοιμασίας, δημοσιοποίησης, αξιολόγησης και σύναψης δημοσίων συμβάσεων (τεύχη δημοπράτησης, τεχνικές εκθέσεις, σχέδια σύμβασης κ.λπ.), καθώς και την απρόσκοπτη υλοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Παράλληλα, θα υπάρχει άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής για κάθε σχετικό θέμα που αφορά στην προετοιμασία των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Η εταιρεία μας, στο πλαίσιο της παρούσας υποστήριξης, θα παρέχει επιπρόσθετα τις αναγκαίες κατευθύνσεις στα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου η προετοιμασία των διαγωνιστικών διαδικασιών των επιλεγμένων υπηρεσιών να συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εταιρεία μας θα παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών κωδικοποίησης σταδίων για την προετοιμασία επιλεγμένων υπηρεσιών, που είναι εγγεγραμμένες ή πρόκειται να εγγραφούν στον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής.
  • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία των διαγωνιστικών διαδικασιών.
  • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου η προετοιμασία των επιλεγμένων υπηρεσιών να συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την σύνταξη-διατύπωση εισηγήσεων και αποφάσεων των αρμοδίων αποφαινόμενων οργάνων για την προετοιμασία των διαγωνιστικών διαδικασιών των εν λόγω υπηρεσιών.
  • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων και την επικαιροποίηση υφιστάμενων, καθώς και άλλων συναφών εγγράφων που κρίνονται απαραίτητα για τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών των εν λόγω υπηρεσιών. Εξαιρούνται οι μελέτες τεχνικών έργων, όπως στατικές-αρχιτεκτονικές, τοπογραφικές, χωροταξικές, ηλεκτρομηχανολογικές, υδραυλικές, οδοποιίας κ.α.
  • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την σύνταξη προσκλήσεων ενδιαφέροντος, προκηρύξεων, διακηρύξεων, συμβάσεων και άλλων συναφών εγγράφων που κρίνονται απαραίτητα για τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών των εν λόγω υπηρεσιών.