Please wait...

Προπαρασκευαστικές Ενέργειες Ωρίμανσης Δράσεων Διαχείρισης Αποβλήτων στο δήμο Γλυφάδας - Υποέργο 1 της Πράξης με κωδ. MIS 5001853

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η υλοποίηση των προκαταρκτικών ενεργειών που απαιτούνται για την προετοιμασία των επιμέρους διαγωνισμών για την πράξη με τίτλο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας» με ΟΠΣ (MIS) 5001853, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω πέντε (5) υποέργων ως κάτωθι:

Υποέργο 1: Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης των δράσεων διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας, προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Υποέργο 2: Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία νέου ρεύματος συλλογής των Βιοαποβλήτων και των Οργανικών στο Δήμο Γλυφάδας, προϋπολογισμού 230.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Υποέργο 3: Προμήθεια μηχανημάτων για τη δημιουργία νέου ρεύματος συλλογής των Βιοαποβλήτων και των Οργανικών στο Δήμο Γλυφάδας, προϋπολογισμού 411.680,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Υποέργο 4: Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας, προϋπολογισμού 6.547,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Υποέργο 5: Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, προϋπολογισμού 18.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι απαιτούμενες προκαταρκτικές ενέργειες αναλύονται σε ενέργειες σχεδιασμού και σε ενέργειες ωρίμανσης της πράξης ως εξής:

Ενέργειες Σχεδιασμού

  • Διεξαγωγή έρευνας αγοράς για τον υπό προμήθεια εξοπλισμό
  • Εκπόνηση ανάλυσης SWOT

Οι ενέργειες σχεδιασμού αφορούν αρχικά στον ενδελεχή έλεγχο της αγοράς, πραγματοποιώντας αντίστοιχη έρευνα για όλα τα υπό προμήθεια είδη εξοπλισμού. Ο προσφέρων πρόκειται να πραγματοποιήσει την εν λόγω έρευνα, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε υπό προμήθεια είδους εξοπλισμού, όπως αυτά υποβλήθηκαν στην πρόταση χρηματοδότησης για την ένταξη της πράξης.
Βασικό στόχο της έρευνας που θα πραγματοποιηθεί αποτελεί η διερεύνηση για τη βέλτιστη λύση για κάθε είδος εξοπλισμού, με βάση την σχέση ποιότητας – τιμής.
Παράλληλα, στο πλαίσιο των ενεργειών σχεδιασμού η εταιρία μας πρόκειται να εκπονήσει εμπεριστατωμένη SWOT ανάλυση, όπου θα καταγράφονται αναλυτικά τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα (Weaknesses) σημεία του δήμου αναφορικά με την υλοποίηση της πράξης, καθώς και τις ευκαιρίες (Opportunities) και απειλές (Threats) που ενδεχομένως εμφανιστούν από την υλοποίηση ή/και κατά την διάρκεια υλοποίησης της εν λόγω Πράξης. Τα δυνατά και αδύνατα σημεία θα αναλύουν επί παραδείγματι τις ικανότητες του προσωπικού και των στελεχών, τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του Δήμου και την τεχνογνωσία, ενώ οι ευκαιρίες και οι απειλές θα αποτυπώνουν πλήρως τις μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος τις οποίες ο δήμος θα πρέπει να εντοπίσει, να προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Η ανάλυση SWOT θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και συμπληρωματικό μέσο που θα βοηθήσει στην προκαταρτική εξέταση και την εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων για την ωρίμανση και εν συνεχεία υλοποίηση της πράξης.

Ενέργειες ωρίμανσης

  • Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης – τεχνικών προδιαγραφών για το Υποέργο 2 : Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία νέου ρεύματος συλλογής των Βιοαποβλήτων και των Οργανικών στο Δήμο Γλυφάδας.
  • Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης – τεχνικών προδιαγραφών για το Υποέργο 3 : Προμήθεια μηχανημάτων για τη δημιουργία νέου ρεύματος συλλογής των Βιοαποβλήτων και των Οργανικών στο Δήμο Γλυφάδας.
  • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το Υποέργο 2: Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία νέου ρεύματος συλλογής των Βιοαποβλήτων και των Οργανικών στο Δήμο Γλυφάδας
  • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το Υποέργο 3 : Προμήθεια μηχανημάτων για τη δημιουργία νέου ρεύματος συλλογής των Βιοαποβλήτων και των Οργανικών στο Δήμο Γλυφάδας.
  • Σύνταξη πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το Υποέργο 4: Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας.

Στο πλαίσιο των ενεργειών ωρίμανσης της πράξης θα πραγματοποιηθεί η ωρίμανση των υποέργων 2, 3 και 4 της πράξης, ώστε να προετοιμαστούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τους αντίστοιχους διαγωνισμούς.
Σημειώνεται ότι κατά την εκτέλεση των ως άνω εργασιών θα ληφθούν υπόψη οι προκαταρκτικές τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών εξοπλισμού και η προκαταρκτική περιγραφή εργασιών δημοσιότητας, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Α της μελέτης που εκπονήθηκε από τον Δήμο Γλυφάδας στα πλαίσια του υποέργου1. Επιπλέον, θα ληφθούν υπόψη η έρευνα αγοράς και η ανάλυση SWOT που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των ενεργειών σχεδιασμού.