Please wait...

Εφαρμογές

Δήμος Μήλου- Πιλοτική διάταξη έξυπνου οδοφωτισμού

Το LightControl του δήμου Μήλου είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή μέσω της οποίας είναι δυνατή η διαχείριση του δικτύου οδοφωτισμού και η παρακολούθηση βλαβών σε πραγματικό χρόνο. Συγκεκριμένα, μέσω της εφαρμογής είναι δυνατή η εκκίνηση και η παύση λειτουργίας ενός φωτιστικού ή ομάδας φωτιστικών, καθώς και η ελάττωση ή η αύξηση της φωτεινότητάς τους ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Επιπλέον, είναι δυνατός ο προγραμματισμός λειτουργίας για το επιθυμητό χρονικό διάστημα και η παρακολούθηση των παραμέτρων λειτουργίας (τάση, ένταση, κατανάλωση κ.λπ) σε πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή διατίθεται μέσω διαδικτύου και είναι προσβάσιμη από οποιοδήποτε τερματικό διαθέτει Internet. Η διάταξη έχει εφαρμοστεί σε πιλοτικό επίπεδο στην παραλία του Αδάμαντα σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου

Δήμος Γλυφάδας - FixMySchool

Το FixMySchool του Δήμου Γλυφάδας είναι μια εφαρμογή μέσω της οποίας δημιουργούνται και ακολουθούνται σε συνεχή βάση, συγκεκριμένες ροές εργασίας από την υποβολή ενός αιτήματος μιας σχολικής μονάδας (παραγγελία ή επισκευή) μέχρι και την ικανοποίησή του. Διαθέτει πλήρη σειρά αναφορών και ιστορικού παραγγελιών και επισκευών ανά σχολείο και ρόλους με διαφορετικά δικαιώματα (διευθυντές, αντιδήμαρχος παιδείας, σχολικές επιτροπές, τμήμα παιδείας, τεχνική υπηρεσία κ.λπ).

Δήμος Γλυφάδας - StoreManager

Το StoreManager του δήμου Γλυφάδας είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή μέσω της οποίας ο Δήμος είναι σε θέση να διαχειρίζεται άμεσα και αυτοματοποιημένα όλες τις διαδικασίες που αφορούν στις συναλλαγές του με τις τοπικές επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Περιλαμβάνει πλήρη καταγραφή των καταστημάτων σε ψηφιακό χάρτη, καθώς και πλήρως ενημερωμένη καρτέλα καταστήματος με ολα τα χαρακτηριστικά που το αφορούν. Παράλληλα, προβάλει όλα τα οικονομικά δεδομένα για κάθε ΑΦΜ διαλειτουργώντας με την οικονομική διαχείριση.

Ψηφιακή Περιήγηση στο Πολιτιστικό Υλικό της Μάνδρας – Ειδυλλίας

Η Evolution Projects+ πρόκειται να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο αποθετήριο ψηφιακού, πολιτιστικού περιεχομένου, το οποίο θα είναι πλήρως διαθέσιμο στο ευρύ κοινό, χωρίς κανέναν περιορισμό ως προς την διάθεση, προβολή και ανάκτησή του σε διαδικτυακή πύλη στα πρότυπα της Europeana.

Αντικείμενο του έργου είναι η παραγωγή, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και απόθεση του λαογραφικού υλικού του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας, σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές και προδιαγραφές, καθώς και η διάθεση του υλικού αυτού μέσω πλατφόρμας διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) που θα αναπτυχθούν εξ’ ολοκλήρου από τους προγραμματιστές της εταιρείας μας. 

Στο πλαίσιο του έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ» η Evolution Projects+ πρόκειται να ψηφιοποιήσει μέσω τρισδιάστατων αναπαραστάσεων, περισσότερες από 35 σπάνιες συσκευές και εργαλεία παραγωγής λαϊκών ενδυμασιών, όπως κοπτοραπτικές μηχανές, αργαλειοί και περισσότερες από 35 ελληνικές παραδοσιακές ενδυμασίες. Παράλληλα, η Evolution Projects+ μετά το πέρας το έργου θα παράσχει τη δυνατότητα 3D περιήγησης στην αίθουσα του δήμου που εκτίθενται οι παραδοσιακές φορεσιές.

Οι προδιαγραφές που θα ακολουθηθούν για το προς ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικό, έχουν αναπτυχθεί από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και έχουν προκύψει με βάση την πολύχρονη εθνική και διεθνή εμπειρία σε υποδομές ανοικτού, τεκμηριωμένου, ψηφιακού περιεχομένου, ενώ έχουν ως βάση τις διεθνείς πρακτικές, τόσο σε επίπεδο ευρωπαϊκών κρατών, συνολικά της ΕΕ (προγράμματα e-content, ICT PSP, e-infrastructure κ.α.) σε ευρωπαϊκές πύλες συγκέντρωσης και διάθεσης περιεχομένου ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας (Europeana και DRIVER), όσο και καλά παραδείγματα επιμέρους διεθνών αποθετηρίων και συστημάτων ψηφιακού περιεχόμενου μεγάλης κλίμακας (Open Library του Internet Archive, Google Books και Art Project, κ.α.).

Με την ολοκλήρωση του έργου θα δοθεί αφενός, η δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για την προβολή και διάθεση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου στους επισκέπτες, και αφετέρου η προβολή του συνόλου του έργου και στα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη δημιουργία και το σχεδιασμό σελίδας ενημέρωσης και προφίλ του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

 

Δημιουργία Ψηφιακού Αποθετηρίου Κριτικών για το Βιβλίο – ΕΛΒΙΝΕΤ

Η Evolution Projects+ πρόκειται να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο αποθετήριο ψηφιακού, λογοτεχνικού περιεχομένου, το οποίο θα είναι πλήρως διαθέσιμο στο ευρύ κοινό, χωρίς κανέναν περιορισμό ως προς την διάθεση, προβολή και ανάκτησή του σε διαδικτυακή πύλη στα πρότυπα μεγάλων δανειστικών βιβλιοθηκών.

Αντικείμενο του έργου είναι η παραγωγή, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και απόθεση του υλικού της Ελληνικής Λέσχης Βιβλίων (ΕΛΒΙ), σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές και προδιαγραφές, καθώς και η διάθεση του υλικού αυτού μέσω πλατφόρμας διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) που θα αναπτυχθούν εξ’ ολοκλήρου από τους προγραμματιστές της εταιρείας μας. 

Στο πλαίσιο του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΛΒΙΝΕΤ» η Evolution Projects+ πρόκειται να ψηφιοποιήσει, χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, όλο το πολύτιμο λογοτεχνικό αρχείο της Ελληνικής Λέσχης Βιβλίων, με περισσότερες από  8.000 καρτέλες κριτικής βιβλίων που εκδόθηκαν την τελευταία 25ετία, 20.000 τίτλους βιβλίων, αλλά και πολιτιστικές δράσεις της ΕΛΒΙ και των δανειστικών βιβλιοθηκών της.

Οι προδιαγραφές που θα ακολουθηθούν για το προς ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικό, έχουν αναπτυχθεί από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και έχουν προκύψει με βάση την πολύχρονη εθνική και διεθνή εμπειρία σε υποδομές ανοικτού, τεκμηριωμένου, ψηφιακού περιεχομένου, ενώ έχουν ως βάση τις διεθνείς πρακτικές, τόσο σε επίπεδο ευρωπαϊκών κρατών, συνολικά της ΕΕ (προγράμματα e-content, ICT PSP, e-infrastructure κ.α.) σε ευρωπαϊκές πύλες συγκέντρωσης και διάθεσης περιεχομένου ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας (Europeana και DRIVER), όσο και καλά παραδείγματα επιμέρους διεθνών αποθετηρίων και συστημάτων ψηφιακού περιεχόμενου μεγάλης κλίμακας (Open Library του Internet Archive, Google Books και Art Project, κ.α.).

Με την ολοκλήρωση του έργου θα δοθεί αφενός, η δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για την προβολή και διάθεση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου στους επισκέπτες, και αφετέρου η προβολή του συνόλου του έργου και στα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη δημιουργία και το σχεδιασμό σελίδας ενημέρωσης και προφίλ της Ελληνικής Λέσχης Βιβλίων, εγκαινιάζοντας μια νέα σελίδα στην κριτική του βιβλίου.