Please wait...

Μελέτη Σκοπιμότητας για την Αποκέντρωση του Πρωτοδικείου Αθηνών για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να αποτελέσει το βασικό εργαλείο επίλυσης χρόνιων παθογενειών λειτουργίας του Πρωτοδικείου Αθηνών. Για τις ανάγκες της μελέτης αναλύεται τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό περιβάλλον του Πρωτοδικείου Αθηνών, εξετάζοντας από τη μία δομές, υποδομές και διαθέσιμους πόρους και από την άλλη το γενικό οικονομικό, θεσμικό, δικαστικό και τεχνολογικό περιβάλλον, στο οποίο αναπτύσσει τις δραστηριότητές του. Για την διαπίστωση της πραγματικής κατάστασης αξιοποιούνται τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, σχετικά με την δικαστηριακή ύλη.
Ακολούθως, εξάγεται η συνθετική διάγνωση – Ανάλυση SWOT, η οποία καταδεικνύει τα Ισχυρά και Αδύνατα σημεία του Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώ παράλληλα εξετάζει τις ευκαιρίες και απειλές για τη λειτουργία του.
Με βάση τα παραπάνω, αξιολογείται συνολικά η υφιστάμενη κατάσταση και διατυπώνονται τα προβλήματα, που αφορούν στη λειτουργία του Πρωτοδικείου Αθηνών αλλά και στις επιπτώσεις που αυτά έχουν στις παρεχόμενες Υπηρεσίες.
Για την ορθό και άρτιο σχεδιασμό των προτεινόμενων λύσεων, καταρτίζεται ο στρατηγικός σχεδιασμός, περιγράφοντας τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τους στρατηγικούς στόχους. Με τον τρόπο αυτό, θα αξιολογηθεί περαιτέρω η επίτευξη του κάθε στόχου μέσω της εφαρμογής κάθε λύσης.
Ως αποτέλεσμα της ανάλυση που προηγήθηκε, επεξεργασίας των στοιχείων και έρευνας στους χρήστες των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου, διατυπώνονται τρείς προτεινόμενες λύσεις για την αποσυμφόρηση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Για την κάθε προτεινόμενη λύση αναλύονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία, ενώ επισημαίνονται οι ευκαιρίες για την επιτυχημένη εφαρμογή τους και οι κίνδυνοι της υλοποίησης.
Με συγκεκριμένη μεθοδολογία, εκπονείται η συγκριτική ανάλυση Κόστους – Οφέλους, αξιολογώντας συγκεκριμένα κριτήρια για τα οφέλη και τις απαιτήσεις της υλοποίησης. Μέσα από την μελέτη κόστους – οφέλους υποδεικνύεται η προσφορότερη λύση για την αποσυμφόρηση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η λύση αυτή ασφαλώς, έχει συγκριτικά το μεγαλύτερο δυνατό όφελος με τις μικρότερες απαιτήσεις.
Για την προκρινόμενη λύση, μέσω της διατύπωσης γενικών παραδοχών, υποδεικνύονται συγκεκριμένες προδιαγραφές, εκτιμούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις και περιγράφονται συγκεκριμένο σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Τέλος, εκτιμάται το προϋπολογιζόμενο κόστος εφαρμογής της λύσης, το οποίο φυσικά δύναται να προσδιοριστεί μόνον προσεγγιστικά, αφού αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, οι οποίοι περιγράφονται στη μελέτη. Ταυτόχρονα, προτείνονται εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου.