Please wait...

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΕΙΑΣ - Best City Awards 2022

BEST CITY ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΕΙΑΣ

1. Καινοτομία - Προκλήσεις (30% βαρύτητα) Θα αξιολογηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτοβουλίας / ενέργειας / έργου ως προς την καινοτομία τους. 2. Μεθοδολογία (20% βαρύτητα) Θα αξιολογηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτοβουλίας / ενέργειας / έργου ως προς τον τρόπο που ακολουθήθηκε στη σχεδίαση/υλοποίηση τους. 3. Αποτελεσματικότητα (30% βαρύτητα) Θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας / ενέργειας / έργου σε αντιστοιχία με τους στόχους που είχαν οριστεί, αλλά και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα σε σχέση με αντίστοιχα έργα της αγοράς. 4. Καλές πρακτικές (10% βαρύτητα) Θα αξιολογηθούν τα συμπεράσματα και οι καλές πρακτικές της πρωτοβουλίας / ενέργειας/ έργου που μπορούν να αξιοποιηθούν από άλλες εταιρείες. 5. Βαθμός αναπαραγωγιμότητας (10% βαρύτητα)

Θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας / ενέργειας / έργου σε σε σχέση με την δυνατότητα αξιοποίησης της από άλλους

 

• Να περιγράψτε την πρωτοβουλία / έργο της υποψηφιότητάς σας, τα αποτελέσματα και τη σύνδεση με τη στρατηγική και τις συγκεκριμένες ανάγκες / απαιτήσεις της εταιρείας / οργανισμού ή του πελάτη σας. Οι υποψηφιότητες πρέπει να παρέχουν σαφείς περιγραφές με βάση την δομή

Πρόκληση- Λύση - Οφέλη.

• Να δώσετε έμφαση στα στοιχεία εκείνα που καθιστούν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία/ έργο μοναδική, ανταγωνιστική και καινοτόμο στην κατηγορία που υποβάλλετε υποψηφιότητα και περιγράψετε τους λόγους για τους οποίους θεωρείτε ότι πρέπει να ξεχωρίσει η υποψηφιότητά σας.

• Να συμπεριλάβετε ποιοτικά ή ποσοτικά δεδομένα και χαρακτηριστικά, που κατά την κρίση σας, ενισχύουν την υποψηφιότητα σας.

• Να χρησιμοποιείτε απλό κείμενο (plain text).

 

 

6. Περιγραφή & στοιχεία της υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Στρατηγικός Σχεδιασμός- Προκλήσεις

Πηγή έμπνευσης και δημιουργιας αποτελεί το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του Δήμου Μεγαρέων για τους εκπαιδευόμενους που φοιτούν σ’ αυτό. Μέσα από ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, καινοτόμων δράσεων και εκδηλώσεων προσφέρεται η δυνατότητα σε ενήλικες, 18 ετών και άνω, που για διάφορους κοινωνικούς, οικογενειακούς, οικονομικούς και άλλους λόγους, δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο

με το απολυτήριο του Γυμνασίου. Κύριο χαρακτηριστικό του αποτελεί η ευελιξία, η οποία επιτρέπει την προσαρμογή στις ικανότητες και στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, εξασφαλίζοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή τους. Βασικοί στόχοι είναι: η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και η ανάκτηση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησής τους, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή η βελτίωση της επαγγελματικής θέσης.

 

Ιδέα, Σχεδίαση και Καινοτομία

 

Tο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Δήμου Μεγαρέων είναι ένας θεσμός της Εκπαίδευσης Ενηλίκων με ιδιαίτερη εκπαιδευτική, οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική σημασία. Εκπαιδευτική, καθώς αποτελούν σχολεία ανοιχτού αναλυτικού προγράμματος, που προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευομένων, η προσέγγιση των οποίων είναι ολιστική και στόχο έχει τη συνολική τους ανάπτυξη. Οικονομική, καθώς δίνουν τη δυνατότητα σε ενήλικα άτομα, που η ιδιαίτερα απαιτητική πλέον αγορά εργασίας τους έχει απορρίψει ως ανειδίκευτους και χαμηλών προσόντων εργαζόμενους, να επανασυνδεθούν με την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, για να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να αναβαθμίσουν τις υπάρχουσες, αξιώνοντας έτσι να ξαναγίνουν παραγωγικοί και ωφέλιμοι για την ατομική, την οικογενειακή και την εθνική οικονομία. Κοινωνική, γιατί καταπολεμούν τον εναπομείναντα αναλφαβητισμό και αμβλύνουν, κατλα ένα βαθμό, τις μορφωτικές και κατ’ επέκταση ταξικές ανισότητες. Πολιτική, γιατί παρέχουν στους μαθητές τους εφόδια που τους οπλίζουν με αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα, για να αναλάβουν τις υποχρεώσεις που τους αναλογούν σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία και να διεκδικήσουν αντιστοίχως τα δικαιώματά τους ως ισότιμοι πολίτες. Πολιτιστική, τέλος, γιατί τα ΣΔΕ φέρνουν τους εκπαιδευόμενούς τους σε επαφή με τις τέχνες και τους δίνουν την ελευθερία και το κίνητρο να αναδείξει ο καθένας τα ταλέντα του και να τα καλλιεργήσει με τη βοήθεια του πολυεπιδέξιου εκπαιδευτικού και επιστημονικού δυναμικού τους, στο οποίο εκτός από τους κατά αντικείμενο εκπαιδευτικούς συμπεριλαμβάνονται και σύμβουλοι σταδιοδρομίας και σύμβουλοι ψυχολόγοι.

Tο ΣΔΕ Μεγάρων ιδρύθηκε το Σεπτέμβρη του 2018 και ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Η ίδρυση του υπήρξε αποτέλεσμα της ισχυρής θέλησης της μεγαρίτικης κοινωνίας, η οποία εκφράστηκε μέσα από τις επίμονες και μεθοδικές προσπάθειες της δημοτικής αρχής μέχρις ότου αυτές οδήγησαν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Tο αξιοσημείωτο δε είναι ότι ο Δήμος Μεγαρέων δεν περιορίστηκε απλά στη διεκδίκηση, αλλά φρόντισε να βρίσκεται δίπλα στο σχολείο από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του και να το στηρίζει έμπρακτα, παρέχοντάς του όλα όσα είναι απαραίτητα για να επιτελεί αποτελεσματικά το έργο του. Όλο αυτό το θετικό κλίμα σε συνδυασμό με την πρωτόγνωρη προθυμία των εκπαιδευόμενων του σχολείου και τον μεγάλο αριθμό των δημοτών που οφελούνται από αυτό, διασφαλίζει τη συνέχειά του, αποτελώντας σημείο αναφοράς στην εκπαιδευτική πραγματικότητα των Μεγάρων. Κατα τη διαρκεια της πανδημίας covid 19 και δεδομένου ότι το σχολείο έπρεπε να συνεχίσει αδιάκοπα το εκπαιδευτικό του έργο, κινητοποιήθηκε άμεσα ώστε να δημιουργήσει ψηφιακές υπηρεσίες αφενός μέσω της πλατφόρμας που διέθετε για την υποβολή αιτήσεων και προκειμένου να διαχειρίζεται τον προγραμματισμό του σχολείου και αφετέρου μέσω πλατφόρμας σύγχρονης και ασύγρχρονης τηλεεκπαίδευσης

 

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Μεγάρων είναι Δημόσιο Σχολείο που λειτουργεί στα Μέγαρα, απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών (απόφοιτους Δημοτικού Σχολείου ή όσους δεν έχουν ολοκληρώσει το Γυμνάσιο) και παρέχει απολυτήριο Γυμνασίου δωρεάν, μετά από διετή φοίτηση. Οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Λύκειο, καθώς και στο Πανεπιστήμιο εάν το επιθυμούν.

Η φιλοσοφία του ΣΔΕ αποβλέπει στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης, με στόχο τη συνολική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων, την πληρέστερη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, καθώς και την αποτελεσματικότερη ένταξή τους στο χώρο της εργασίας.Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας διοργανώνει εκπαιδευτικές και κοινωνικές καινοτόμες δράσεις, που σχετίζονται με τη σύγχρονη ζωή, την τοπική κοινωνία και την αγορά.

Η εκπαίδευση στο ΣΔΕ αποτελεί πηγή έμπνευσης και δημιουργίας για τους εκπαιδευόμενους εφόσον οργανώνεται γύρω από ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο διαμορφώνεται με βάση την κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι εκπαιδευόμενοι σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις εμπειρίες τους, με στόχο την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και την κατάκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων (μαθαίνω πώς να μαθαίνω, συνεργασία, επικοινωνία, κλπ.).

Τα μαθήματα που αποτελούν τον κορμό του προγράμματος είναι τα εξής:

1. Ελληνική Γλώσσα

2. Μαθηματικά

3. Πληροφορική

4. Αγγλικά

5. Κοινωνική Εκπαίδευση

6. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

7. Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή

8. Στοιχεία Τεχνολογίας και Φυσικών Επιστημών

Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να διεκπεραιώσουν μια ερευνητική – διαθεματική εργασία (project), συνεργαζόμενοι σε ομάδες πάνω σε θέματα που τους ενδιαφέρουν και επιλέγονται συλλογικά. Τέλος, με τη βοήθεια Συμβούλου Ψυχολόγου και Συμβούλου Σταδιοδρομίας οι εκπαιδευόμενοι προετοιμάζονται για μια καλύτερη επαφή με τον κόσμο της εργασίας και την τοπική κοινωνία. Το ΣΔΕ Μεγάρων στεγάζεται στο Συγκρότημα του 1ου και του 2ου Γυμνασίου Μεγάρων (Μουσείου 1). Λειτουργεί από τις 16:30 έως 20:30 κάθε μέρα.