Please wait...

Evolution Projects - Culture Inventory-Διαδικτυακό Αποθετήριο Πολιτισμού και Ιστορίας - Best City Awards 2022

BEST CITY EVOLUTION

Culture Inventory-Culture Inventory-Διαδικτυακό Αποθετήριο Πολιτισμού και Ιστορίας

 

1. Καινοτομία - Προκλήσεις (30% βαρύτητα) Θα αξιολογηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτοβουλίας / ενέργειας / έργου ως προς την καινοτομία τους. 2. Μεθοδολογία (20% βαρύτητα) Θα αξιολογηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτοβουλίας / ενέργειας / έργου ως προς τον τρόπο που ακολουθήθηκε στη σχεδίαση/υλοποίηση τους. 3. Αποτελεσματικότητα (30% βαρύτητα) Θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας / ενέργειας / έργου σε αντιστοιχία με τους στόχους που είχαν οριστεί, αλλά και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα σε σχέση με αντίστοιχα έργα της αγοράς. 4. Καλές πρακτικές (10% βαρύτητα) Θα αξιολογηθούν τα συμπεράσματα και οι καλές πρακτικές της πρωτοβουλίας / ενέργειας/ έργου που μπορούν να αξιοποιηθούν από άλλες εταιρείες. 5. Βαθμός αναπαραγωγιμότητας (10% βαρύτητα)

Θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας / ενέργειας / έργου σε σε σχέση με την δυνατότητα αξιοποίησης της από άλλους

 

• Να περιγράψτε την πρωτοβουλία / έργο της υποψηφιότητάς σας, τα αποτελέσματα και τη σύνδεση με τη στρατηγική και τις συγκεκριμένες ανάγκες / απαιτήσεις της εταιρείας / οργανισμού ή του πελάτη σας. Οι υποψηφιότητες πρέπει να παρέχουν σαφείς περιγραφές με βάση την δομή

Πρόκληση- Λύση - Οφέλη.

• Να δώσετε έμφαση στα στοιχεία εκείνα που καθιστούν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία/ έργο μοναδική, ανταγωνιστική και καινοτόμο στην κατηγορία που υποβάλλετε υποψηφιότητα και περιγράψετε τους λόγους για τους οποίους θεωρείτε ότι πρέπει να ξεχωρίσει η υποψηφιότητά σας.

• Να συμπεριλάβετε ποιοτικά ή ποσοτικά δεδομένα και χαρακτηριστικά, που κατά την κρίση σας, ενισχύουν την υποψηφιότητα σας.

• Να χρησιμοποιείτε απλό κείμενο (plain text).

 

6. Περιγραφή & στοιχεία της υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Στρατηγικός Σχεδιασμός- Προκλήσεις

 

«Ο πολιτισμός δεν είναι τα πάντα», αναγράφεται σε μία ταμπέλα έξω από έναν κινηματογράφο, «όμως δίχως πολιτισμό, δεν έχει τίποτα αξία». Η πανδημία αποτέλεσε ένα ισχυρό πλήγμα και έχει αφήσει έντονα τα σημάδια της στον τομέα του πολιτισμού και των τεχνών λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονoϊού. Σε αυτό το πλαίσιο, η EVOLUTION PROJECTS, αναγνωρίζοντας την ανάγκη και τη σπουδαιότητα αξιοποίησης του πολιτιστικού υλικού με τη

δυνατότητα άμεσης και απομακρυσμένης πρόσβασης από τον πολίτη, δημιούργησε με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών το Culture Inventory, ένα πλήρες διαδικτυακό ψηφιακό αποθετήριο πολιτισμού και ιστορίας, το οποίο χρησιμοποιείται για την διάθεση του πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος φορέων όπως πολιτιστικοί οργανισμοί, δήμοι, μουσεία κλπ.

 

Ιδέα, Σχεδίαση και Καινοτομία

 

Το διαδικτυακό αποθετήριο μπορεί να φιλοξενήσει ψηφιακά αρχεία όλων των ειδών όπως χειρόγραφα κείμενα, βιβλία, ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό, έργα τέχνης, ηχητικά ντοκουμέντα κ.λπ. Επίσης δίνει τη δυνατότητα εικονικών περιηγήσεων, διαδραστικών παιχνιδιών και μέσων που όχι μόνο διευκολύνουν την πρόσβαση του πολίτη στο ψηφιακό υλικό αλλά τον παροτρύνουν και του δημιουργούν ενδιαφέρον για πολιτιστικές προσεγγίσεις. Το αποθετήριο είναι πλήρως εναρμονισμένο με όλα τα διεθνή πρότυπα τεκμηρίωσης πολιτιστικού περιεχομένου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά Dublin core), καθώς και με όλους τους διεθνείς κανόνες διαλειτουργικότητας (χρήση προτύπων OAI-PMH, OAI-ORE για διαλειτουργικότητα με Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Europeana).

Ειδικότερα στο πλαίσιο του Culture Inventory παρέχονται οι κάτωθι ψηφιακές υπηρεσίες:

- καθετοποιημένη θεματική διαδικτυακή πύλη προβολής του υλικού

- εφαρμογή τρισδιάστατων αναπαραστάσεων

- εικονικό μουσείο με χωρική, χρονική και σημασιολογική σήμανση

- συμμετοχική εφαρμογή προβολής και ανάκτησης επιλεγμένου υλικού με δυνατότητα λειτουργίας σε έξυπνες συσκευές

- προβολή άλμπουμ πολιτιστικού υλικού με δυνατότητα λειτουργίας σε έξυπνες συσκευές

- εφαρμογή ανάρτησης από τον επισκέπτη πολυμεσικού περιεχομένου με γεωγραφική ή/και χρονική αναφορά, με δυνατότητα λειτουργίας σε έξυπνες συσκευές.

Το Culture Inventory είναι μια εφαρμογή που στοχεύει στη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Οι δυνατότητες του Culture Inventory είναι οι εξής:

- Εξαγωγή μεταδεδομένων, για τη διασύνδεση με άλλες εφαρμογές : Δυνατότητα εξαγωγής μεταδεδομένων από τη βάση μέσω πρωτοκόλλων XML και δυνατότητα προγραμματιστικής διεπαφής (API), που επιτρέπει την ανάπτυξη Web Services για τεκμήρια και μεταδεδομένα.

- Μαζική εισαγωγή Δεδομένων – Μεταδεδομένων.

- Επιλογή υλικού προς προβολή στο διαδίκτυο.

- Ανεξαρτησία του τελικού συστήματος από συγκεκριμένα συστήματα (υλικό ή και λογισμικό), επεκτασιμότητα, μεταφερσιμότητα σε διαφορετικές πλατφόρμες.

- Εύκολη χρήση (χωρίς απαίτηση ειδικών γνώσεων από τους κοινούς χρήστες) και εύκολη συντήρηση και διαχείριση.

- Ταυτόχρονη εργασία χωρίς περιορισμό στον αριθμό των χρηστών.

- Απεριόριστος αριθμό staff users και απεριόριστους web χρήστες.

- Φιλοξενία απεριόριστου αριθμού και όγκου τεκμηρίων / πόρων.

- Περιγραφή της εσωτερικής δομής των τεκμηρίων, χρησιμοποιώντας κατάλληλα διεθνώς αποδεκτά σχήματα μετά-δεδομένων (π.χ. DIDL, OAI-ORE, METS – Dublin Core).

- Ορισμός άδειας χρήσης κάνοντας χρήση των διεθνών κανόνων (Creative Commons Licenses).

Τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι :

§ Η φιλικότητα προς τον χρήστη.

§ Η επεκτασιμότητα, ακολουθώντας πάντα τις νέες τεχνολογίες ψηφιακής καταγραφής ψηφιακού υλικού περιεχομένου.

§ Η πλήρης υποστήριξη οποιασδήποτε συλλογής και ψηφιοποίησης του περιεχομένου.

§ Η θεματική ευρετηρίαση και διαχείριση των ψηφιακών υποκατάστατων.

§ Η συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα ψηφιοποίησης (TIFF, Jpeg, GIF, RAW).

§ Η αυτοματοποιημένη μεταφορά του ψηφιοποιημένου περιεχομένου που συλλέγεται σε οργανωμένες αποθήκες δεδομένων (Πολυμεσική Βάση δεδομένων).

§ Η οργάνωση των τεκμηρίων σε μία ή περισσότερες συλλογές που διαμορφώνονται από το χρήστη.

Το σύνολο του πολιτιστικού και ιστορικού υλικού είναι διαθέσιμο στους πολίτες, τόσο μέσω της κεντρικής διαδικτυακής πύλης των ψηφιακών υπηρεσιών, όσο και μέσω του App για έξυπνες συσκευές.

 

KPIs αναφορικά με την κάλυψη των στόχων της πλατφόρμας

Δείκτης (KPI): Αριθμός των μοναδικών επισκεπτών στο Culture Inventory (7 εγκαταστάσεις)

Τιμή Στόχος για την περίοδο από 01.01.2020 – 30.10.2021: 75.000

Ποσοστό (%) επίτευξης για την περίοδο από 01.01.2020 – 30.10.2021: 122%

Τιμή Στόχος για το έτος 2022 (Αριθμός): 27.000

 

Δείκτης (KPI): Αριθμός αποθηκευμένων τεκμηρίων- έγγραφα (σελίδες)

Τιμή Στόχος για την περίοδο από 01.01.2020 – 30.10.2021: 550.000

Ποσοστό (%) επίτευξης για την περίοδο από 01.01.2020 – 30.10.2021: 100%

Τιμή Στόχος για το έτος 2022 (Αριθμός σελίδων): 18.000

 

Δείκτης (KPI): Αριθμός αποθηκευμένων τεκμηρίων- φωτογραφίες

Τιμή Στόχος για την περίοδο από 01.01.2020 – 30.10.2021: 120.000

Ποσοστό (%) επίτευξης για την περίοδο από 01.01.2020 – 30.10.2021: 100%

Τιμή Στόχος για το έτος 2022 (Αριθμός σελίδων): 13.000

 

 

Δείκτης (KPI): Αριθμός αποθηκευμένων τεκμηρίων- εκθέματα όπως πίνακες, γλυπτά κλπ. αντικείμενα

Τιμή Στόχος για την περίοδο από 01.01.2020 – 30.10.2021: 6.500

Ποσοστό (%) επίτευξης για την περίοδο από 01.01.2020 – 30.10.2021: 95%

Τιμή Στόχος για το έτος 2022 (Αριθμός σελίδων): 1.300

 

Communication paragraph

 

H Evolution Projects, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί με την εξάπλωση της πανδημίας και αναγνωρίζοντας την ανάγκη και τη σπουδαιότητα αξιοποίησης του πολιτιστικού και ιστορικού υλικού με δυνατότητα άμεσης και απομακρυσμένης πρόσβασης από τον πολίτη, δημιούργησε, με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών, το Culture Inventory, ένα πλήρες διαδικτυακό ψηφιακό αποθετήριο πολιτισμού και ιστορίας, που χρησιμοποιείται για την διάθεση του πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος του εκάστοτε φορέα. Το ψηφιακό αποθετήριο μπορεί να φιλοξενήσει ψηφιακά αρχεία όλων των ειδών και είναι πλήρως εναρμονισμένο με όλα τα διεθνή πρότυπα τεκμηρίωσης πολιτιστικού περιεχομένου, καθώς και με όλους τους διεθνείς κανόνες διαλειτουργικότητας.