img

Please wait...

Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο Δήμο Γλυφάδας για το έργο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας» με ΟΠΣ (MIS) 5001853

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήρηξης στα πλαίσια της πράξης «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5001853, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω πέντε (5) υποέργων ως κάτωθι:

  • Υποέργο 1: Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης των δράσεων διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας, προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
  • Υποέργο 2: Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία νέου ρεύματος συλλογής των Βιοαποβλήτων και των Οργανικών στο Δήμο Γλυφάδας, προϋπολογισμού 230.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
  • Υποέργο 3: Προμήθεια μηχανημάτων για τη δημιουργία νέου ρεύματος συλλογής των Βιοαποβλήτων και των Οργανικών στο Δήμο Γλυφάδας, προϋπολογισμού 411.680,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
  • Υποέργο 4: Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας, προϋπολογισμού 6.547,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
  • Υποέργο 5: Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, προϋπολογισμού 18.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 

Το φυσικό αντικείμενο των υπηρεσιών του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης συνίσταται από τις ακόλουθες Ομάδες Εργασιών:

  • Ομάδα Εργασιών 1: Παροχή τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στο Δήμο Γλυφάδας κατά την διάρκεια υλοποίησης της Πράξης σε εξειδικευμένα θέματα διαχείρισης βιοαποβλήτων

Η παρούσα ομάδα Εργασιών περιλαμβάνει ενέργειες υποβοήθησης και τεχνικής υποστήριξης του δήμου Γλυφάδας σε εξειδικευμένα θέματα, προκειμένου ο Δήμος να οργανώσει και να διαχειριστεί με τον βέλτιστο τρόπο τις διοικητικές και τεχνικές δράσεις που θα απαιτηθούν για την ομαλή και έγκαιρη εξέλιξη της υλοποίησης της Πράξης και ειδικότερα των Υποέργων 2, 3 και 4 αυτής.

 

  • Ομάδα Εργασιών 2: Τεχνική συνδρομή στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Γλυφάδας στην τήρηση των έντυπων των διαγωνιστικών διαδικασιών και διαδικασιών παρακολούθησης των υποέργων των προμηθειών της Πράξης (Υποέργα 2 και 3).

Ο προσφέρων πρόκειται να παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες στον Δήμο Γλυφάδας που αφορούν την συλλογή, τήρηση και αρχειοθέτηση των εντύπων των συμβάσεων προμηθειών καθ’ όλη την διάρκεια εξέλιξης των υποέργων , από την δημοπράτηση των υποέργων των προμηθειών έως τις παραλαβές του φυσικού τους αντικειμένου από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.

Επιπλέον, και εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί, η προσφέρουσα εταιρία πρόκειται να παρέχει εμπεριστατωμένες γνωμοδοτήσεις τόσο για το σύννομο των διαδικασιών που ακολουθούνται όσο και το αν το φυσικό αντικείμενο που παραλαμβάνουν οι ανάδοχοι είναι σύμφωνο με τα ορισμένα στις αντίστοιχες συμβάσεις και βάσει χρονοδιαγράμματος.

 

  • Ομάδα Εργασιών 3: .Υποβοήθηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Γλυφάδας για την Υποβολή αναφορών στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και κατά την σύνταξη, συμπλήρωση και υποβολή Δελτίων στο ΟΠΣ - ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

Ο προσφέρων, καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, πρόκειται να παρέχει υπηρεσίες υποβοήθησης κατά την σύνταξη αναφορών και επιστολών προς την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, θα υποβοηθά την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου κατά την σύνταξη και υποβολή στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ όλων των απαραίτητων δελτίων που απαιτούνται για την παρακολούθηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων βάσει του νέου ΣΔΕ (σύστημα Διαχείρισης Έργων) 2014-2020. Τα Δελτία αυτά αφορούν αιτήματα προεγκρίσεων, τεχνικά δελτία υποέργων, δελτία δήλωσης δαπανών, δελτία ολοκλήρωσης Πράξης κ.α.

 

  • Ομάδα Εργασιών 4: Συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για την παρακολούθηση των Δεικτών Εκροών και των Δεικτών Αποτελέσματος όπως αυτά αναφέρονται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης

Κατά την διάρκεια υλοποίησης της Πράξης αλλά και κατά την διάρκεια αρχικής λειτουργίας του ρεύματος συλλογής βιοαποβλήτων που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Πράξης, ο προσφέρων πρόκειται να συλλέξει στοιχεία και να συντάξει αναφορές, σε σχέση με τον όγκο των βιοαποβλήτων που πρόκειται να συλλεχθούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με στόχο την παρακολούθηση της επίτευξης των δεικτών εκροών και αποτελέσματος που περιγράφονται στο εγκεκριμένο ΤΔΠ.

 

  • Ομάδα Εργασιών 5: Συγκέντρωση στοιχείων και προδιαγραφών βάσει ευρωπαϊκών προτύπων για τα εδαφοβελτιωτικά

Ο Σύμβουλος πρόκειται να υποβοήθηση τον Δήμο Γλυφάδας προκειμένου να συλλέγονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία και οδηγίες για την ποιότητα και την χρήση των εδαφοβελτιωτικών στοιχείων που παράγονται από την διαδικασία κομποστοποίησης που πρόκειται να εφαρμόσει ο Δήμος Γλυφάδας με την λειτουργία της Πράξης «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας» με ΟΠΣ (MIS) 5001853.