img

Please wait...

Δήμος Πειραιά - destinationpiraeus

Αντικείμενο της εφαρμογής www.destinationpiraeus.com, η οποία διατίθεται για έξυπνα κινητά μέσω των AppStore και Google Play, είναι η προβολή και προώθηση του πολιτιστικού και ιστορικού προϊόντος του Πειραιά. Μιας πόλης που εκτός από το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου, αποτελεί και έναν μοναδικό προορισμό με εκατοντάδες σημεία ιστορικού, πολιτιστικού και εν γένει τουριστικού ενδιαφέροντος.

Το destinationpiraeus αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οδηγό που παρέχει πληροφορίες in-situ, τόσο για τους επισκέπτες της πόλης όσο και για τους ίδιους τους δημότες. Σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή για κινητές συσκευές, το destinationpiraeus ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες augmented reality (επαυξημένης πραγματικότητας) πρώτου επιπέδου, μέσω των οποίων ο χρήστης ενημερώνεται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο για όλα τα σημεία ενδιαφέροντος που βρίσκονται κοντά του. Κατά την κίνησή του εντός της πόλης, ο χρήστης δέχεται συνεχώς push notifications που τον ενημερώνουν αναφορικά με την χωροθέτηση των διαφόρων σημείων ενδιαφέροντος, με μηνύματα όπως: «Επισκέψου τώρα το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά. Βρίσκεται μόλις εκατό μέτρα μακριά, στο πρώτο στενό δεξιά. Ανοικτό τώρα. Εισιτήριο 12 ευρώ». Κάθε push notification είναι δυναμικό και εφόσον πατηθεί, εμφανίζονται αναλυτικές πληροφορίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό για το αντίστοιχο σημείο ενδιαφέροντος, ενώ διατίθεται και επιλογή «πήγαινέ με εκεί…», με τη χρήση ενσωματωμένου δυναμικού χάρτη με οδηγίες.

Παράλληλα, τα σημεία ενδιαφέροντος είναι αποτυπωμένα σε ψηφιακό χάρτη, ο οποίος είναι διαθέσιμος για κινητές συσκευές με την χρήση ανοικτού χαρτογραφικού υποβάθρου (google map). Κατά την κίνηση του χρήστη, ο χάρτης κινείται δυναμικά εμφανίζοντας τα pins των σημείων ενδιαφέροντος που εισέρχονται στην ακτίνα πρόσβασης του χρήστη και αντιστοίχως αποσύρονται τα σημεία ενδιαφέροντος που απομακρύνονται. Κάθε pin είναι ενεργό και με την επιλογή του εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες του σημείου ενδιαφέροντος, ενώ και πάλι διατίθεται η επιλογή «πήγαινέ με εκεί…».

Επιπλέον, με δεδομένη την δυσκολία που υπάρχει σε εφαρμογές αυτού του είδους αναφορικά με την εισαγωγή και την διαχείριση περιεχομένου, το destinationpiraeus έχει υιοθετήσει μια καινοτόμα μέθοδο αποτύπωσης και τεκμηρίωσης σημείων, με την χρήση της εφαρμογής CityPoints. Το CityPoints είναι ενσωματωμένο στο backend του destinationpiraeus και δίνει την επιλογή επιτόπιας ή εξ αποστάσεως αποτύπωσης σημείων ενδιαφέροντος, προσφέροντας την δυνατότητα εισαγωγής μεταδεδομένων όλων των μορφών (π.χ. κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ) για κάθε σημείο. Η αρχικοποίηση του πραγματοποιείται με εύκολο τρόπο, δεδομένου ότι ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει μια κατηγορία σημείων ενδιαφέροντος (π.χ. Αρχαιολογικοί Χώροι) και να της αποδώσει συγκεκριμένο εικονίδιο που επιθυμεί να εμφανίζεται στο χάρτη. Επιπλέον, για την συγκεκριμένη κατηγορία, ο διαχειριστής ορίζει τις παραμέτρους που θα πρέπει να συμπληρωθούν ανά σημείο ενδιαφέροντος (π.χ. Αρχαιολογική Περίοδος, Περιγραφή, Αναφορές κ.λπ), ενώ παράλληλα επιλέγει -για καθεμία από αυτές τις παραμέτρους- εάν θα συμπληρώνεται από το στέλεχος που εκτελεί τις αποτυπώσεις στο πεδίο ή από το στέλεχος του γραφείο. Για την εκτέλεση των αποτυπώσεων σημείων ενδιαφέροντος στο πεδίο, διατίθεται ειδικό app για κινητές συσκευές, ενώ είναι δυνατή και η εισαγωγή δεδομένων από σταθερό υπολογιστή. Η χρήση του CityPoints εκμηδενίζει την πιθανότητα σφαλμάτων στην εισαγωγή δεδομένων, ενώ παράλληλα υπερκαλύπτει αδυναμίες όπως η έλλειψη ανθρώπινων πόρων.

 Στο πλαίσιο του destinationpiraeus, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην προβολή των διαδρομών της δημοτικής συγκοινωνίας. Κάνοντας χρήση της εφαρμογής CityRoutes, επιτυγχάνεται η προβολή των πέντε διαδρομών της δημοτικής συγκοινωνίας σε ψηφιακό χάρτη, συμπεριλαμβανομένων των στάσεων και των χαρακτηριστικών τους (όνομα στάσης, υποδομές της στάσης όπως σκέπαστρο, παγκάκι, ράμπα ΑΜΕΑ κ.λπ).

Παράλληλα, η εφαρμογή προβάλει την κίνηση των εννέα συνολικά λεωφορείων πάνω στις ανωτέρω διαδρομές σε πραγματικό χρόνο. Κάθε ενδιαφερόμενος (πολίτης ή επισκέπτης) έχει την δυνατότητα να προβάλει τις διαδρομές στην έξυπνη συσκευή του, να εντοπίσει διαδρομές και κοντινές στάσεις σε σχέση με την θέση του και να πληροφορηθεί για τον χρόνο άφιξης του λεωφορείου που τον ενδιαφέρει από την στάση που βρίσκεται κοντά του.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα ορισμού στάσης ή στάσεων ενδιαφέροντος πάνω στις διαδρομές, προκειμένου η εφαρμογή να ενημερώνει αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο με την χρήση push notifications, για την επικείμενη άφιξη του αντίστοιχου λεωφορείου, ανεξάρτητα από το σημείο που βρίσκεται ο ενδιαφερόμενος. Ο τελευταίος έχει την δυνατότητα να επιλέξει τρόπο ειδοποίησης (π.χ. ενημέρωσε με δέκα λεπτά πριν περάσει το λεωφορείο από την στάση μου ή ενημέρωσε με όταν το λεωφορείο μου βρίσκεται στην προηγούμενη στάση κ.λπ).

Όπως ακριβώς και στο CityPoints, ο διαχειριστής της εφαρμογής από την πλευρά του δήμου, έχει την δυνατότητα να εισάγει λεωφορεία και διαδρομές, καθώς και να παρακολουθεί στον ψηφιακό χάρτη όλα τα λεωφορεία του δήμου σε πραγματικό χρόνο.