Please wait...

Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5001708, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω πέντε (5) υποέργων ως κάτωθι:

  • Υποέργο 1: Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης των δράσεων διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω, προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
  • Υποέργο 2: Προμήθεια Κάδων Συλλογής Βιοαποβλήτων και κάδων κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος στο Δήμο Αιγάλεω, προϋπολογισμού 167.152,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
  • Υποέργο 3: Προμήθεια απορριμματοφόρου για μεταφορά των βιοαποβλήτων, προϋπολογισμού 186.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
  • Υποέργο 4: Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω, προϋπολογισμού 4.067,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
  • Υποέργο 5: Παροχή υπηρεσίας συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, προϋπολογισμού 24.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 

Το φυσικό αντικείμενο των υπηρεσιών του συμβούλου τεχνικής υποστήριξης συνίσταται από τις ακόλουθες ομάδες εργασιών:

  • Ομάδα εργασιών 1: Παροχή απαραιτήτων τεχνικών και υποστηρικτικών ενεργειών κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης από εξειδικευμένο σύμβουλο σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων, προκειμένου να οργανώσει και να διαχειριστεί την πράξη κατάλληλα, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.

Η παρούσα ομάδα εργασιών περιλαμβάνει ενέργειες υποβοήθησης και τεχνικής υποστήριξης του δήμου Αιγάλεω σε εξειδικευμένα θέματα, προκειμένου ο Δήμος να οργανώσει και να διαχειριστεί με τον βέλτιστο τρόπο τις διοικητικές και τεχνικές δράσεις που θα απαιτηθούν για την ομαλή και έγκαιρη εξέλιξη της υλοποίησης της πράξης και ειδικότερα του υποέργου 3 αυτής.

  • Ομάδα εργασιών 2: Τεχνική συνδρομή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αιγάλεω στην τήρηση των εντύπων των διαγωνιστικών διαδικασιών για τα έργα, τις προμήθειες και τις μελέτες που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της πράξης (π.χ. τεύχη δημοπράτησης, έντυπα διαγωνιστικής διαδικασίας, έντυπα παρακολούθησης εκτέλεσης της εργολαβίας/μελέτης/προμήθειας κ.λ.π.).

Η εταιρεία μας πρόκειται να παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες στον Δήμο Αιγάλεω που αφορούν την συλλογή, τήρηση και αρχειοθέτηση των εντύπων των συμβάσεων προμηθειών καθ’ όλη την διάρκεια εξέλιξης των υποέργων, από την δημοπράτηση των υποέργων των προμηθειών έως τις παραλαβές του φυσικού τους αντικειμένου από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής. Επιπλέον, αν και εφόσον απαιτηθεί κάτι τέτοιο από τον Δήμο, η εταιρεία μας θα γνωμοδοτεί στον Δήμο τόσο για το σύννομο των διαδικασιών που ακολουθούνται όσο και το αν το φυσικό αντικείμενο που παραλαμβάνουν από τους αναδόχους είναι σύμφωνο με τα ορισμένα στις αντίστοιχες συμβάσεις και εντός χρονοδιαγράμματος.

  • Ομάδα εργασιών 3: Συνδρομή στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αιγάλεω για την υποβολή αναφορών στην ειδική υπηρεσία εφαρμογής του ΥΜΕΠΕΡΑΑ σε εφαρμογή του επικαιροποιημένου εγχειρίδιο διαδικασιών διαχειριστικής ικανότητας του Δήμου για το ΕΣΠΑ 2014- 2020 και του συστήματος διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

Η εταιρεία μας καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης της πράξης, θα παρέχει υπηρεσίες υποβοήθησης κατά την σύνταξη αναφορών και επιστολών προς την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, θα υποβοηθά την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου κατά την σύνταξη και υποβολή στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ όλων των απαραίτητων δελτίων που απαιτούνται για την παρακολούθηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων βάσει του νέου ΣΔΕ (Σύστημα Διαχείρισης Έργων) 2014-2020. Τα δελτία αυτά αφορούν αιτήματα προεγκρίσεων, τεχνικά δελτία υποέργων, δελτία δήλωσης δαπανών, δελτία ολοκλήρωσης πράξης κ.α.

  • Ομάδα εργασιών 4: Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων για την παρακολούθηση των δεικτών εκροών και των δεικτών αποτελέσματος όπως αυτά αναφέρονται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ).