Please wait...

Εκπόνηση Μελετών, Ερευνών και Εθνικών Εκθέσεων για την υποστήριξη της λειτουργίας του Μηχανισμού-Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων» - ΤΜΗΜΑ 4: «ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΟΥ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΤΗΝ

Η Κατηγορία Πράξης 3.1.4 «Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής των πολιτικών ισότητας για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας, καθώς και των συμβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών της ισότητας των φύλων» του ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση, με Έργο-Σημαία την «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» και ειδικότερα το Υποέργο «Εκπόνηση Μελετών, Ερευνών και Εθνικών Εκθέσεων για την υποστήριξη της λειτουργίας του Μηχανισμού-Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων», περιλαμβάνει την πραγματοποίηση των απαιτούμενων μελετών, ερευνών και εθνικών εκθέσεων για την υποστήριξη της λειτουργίας του Μηχανισμού-Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων στο χρονικό ορίζοντα του Έργου. Ειδικότερα, αφορά στην εκπόνηση μελετών και ερευνών σε επιλεγμένα πεδία άσκησης πολιτικής με στόχο:

α) την αποτύπωση και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στο εκάστοτε επιλεγμένο πεδίο,

β) την αποτίμηση των επιπτώσεων των δημόσιων πολιτικών στις γυναίκες και τους άνδρες (gender impact assessment),

γ) τη διατύπωση απαραίτητων παρεμβάσεων για την ενίσχυση των πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης.

Ενδεικτικά αποτελέσματα των μελετών/ερευνών θα είναι ο καθορισμός των απαραίτητων προϋποθέσεων/εργαλείων της παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών και η αποτίμηση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών.

 

Σκοπός του Έργου-σημαία είναι η υποστήριξη της ίδρυσης και της πιλοτικής λειτουργίας Μηχανισμού-Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων για την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης, στο πλαίσιο λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και αποτελεί μέρος της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής πολιτικών ισότητας των φύλων. Οι βασικές λειτουργίες και κύριες δραστηριότητες του Μηχανισμού-Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων αφορούν:

  • Στη συγκέντρωση, διαχείριση, ανάλυση και διάχυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και δεικτών που προσδιορίζουν την κατάσταση και την πορεία της ισότητας των φύλων.
  • Στην αξιολόγηση και παρακολούθηση των σχεδιαζόμενων και εφαρμοζόμενων πολιτικών gender mainstreaming σε όλα τα επίπεδα.

Στην υποστήριξη και βελτίωση του σχεδιασμού και της εφαρμογής πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα, μέσω της διάδοσης επιτυχημένων μεθόδων και καλών πρακτικών, της ενημέρωσης, της ανταλλαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας και πληροφόρησης μεταξύ φορέων και στελεχών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.